Komunikaty FPP

28 lutego 2017
DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
ZAGRANICZNE INWESTYCJE W POLSCE – JAK STYMULOWAĆ WZROST GOSPODARCZY?

28 LUTEGO 2017 R., GODZ. 12.00

Siedziba – Dziennik Gazeta Prawna

Zrównoważony rozwój gospodarczy Polski powinien być oparty na wielu filarach, dlatego ważne jest zapewnienie przez państwo równych szans zarówno inwestorom zagranicznym, jak i polskim firmom. Nowe rozwiązania systemowe – np. zachęty fiskalne – powinny dotyczyć wszystkich, niezależnie od kraju pochodzenia i kwocie inwestycji. Elementy, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarki to m.in.: realizacja skoordynowanej polityki rozwojowej czy kierowanie wsparcia i ułatwień do rodzimych podmiotów gospodarczych.


Polska obecnie traktowana jest jako stabilne państwo i dobry partner do inwestycji, dlatego znaczne ulgi dla firm zagranicznych nie są już głównym czynnikiem decydującym o ulokowaniu kapitału w naszym kraju. Dodatkowo, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacji do PKB na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ma tendencję spadkową1, co jest niekorzystne dla całej polskiej gospodarki – zachęty i ułatwienia dla inwestorów spoza Polski nie mają realnego przełożenia na rozwój ekonomiczny kraju. Aby ocenić korzyści danej inwestycji, niezbędna jest ocena trwałego śladu, jaki pozostawia w gospodarce.

PRELEGENCI:

 1.  Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 2. Tomasz Pisula – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
 3. Tony Housh – Prezes AmCham
 4. Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Konfederacji Lewiatan
 5. Patrycja Klarecka – Prezes PARP
 6. Rafał Stroiński – Kancelaria JS Legal

W celu przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych – potrzebnych do intensyfikacji rozwoju polskiej gospodarki po zmianie ustrojowej – w latach 90-tych kolejne rządy proponowały firmom spoza kraju szeroko zakrojone przywileje. Zachęcano do działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, gdzie zapewniano im lepsze warunki niż polskim przedsiębiorstwom spoza SSE. Argumentem za przenoszeniem do Polski części produkcji były również bardzo niskie koszty pracy, a także korzystne położenie na mapie Europy. Działania te przyniosły rezultaty w postaci np. zwalczenia strukturalnego bezrobocia i zmniejszania deficytu handlowego, natomiast nadal rzadko dokonuje się transferu technologii, wiedzy czy kultury biznesowej. Obecnie Polska zmaga się z nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych rozwiązań, które w większej mierze uwzględniają potrzeby rodzimych przedsiębiorstw, bez znacznego faworyzowania inwestorów zagranicznych.

Największe atuty Polski jako rynku do inwestowania zdaniem inwestorów:2

 • czynniki makroekonomiczne:
  • wielkość rynku wewnętrznego
  • stabilność ekonomiczna
 • pracownicy:
  • wydajni
  • lojalni
  • posiadają wysokie kwalifikacje
 • dostępność surowców
 • jakość gruntów inwestycyjnych
 • nowoczesna infrastruktura
 • Coraz mniejsze znaczenie mają natomiast koszty pracy – niższe niż na rynkach Europy Zachodniej

Zagraniczne podmioty inwestujące w Polsce w 2016 r. wg szacowanej wartości inwestycji:3

 1. USA – 965,1 mln EUR
 2. Niemcy – 613,5 mln EUR
 3. Francja – 105 mln EUR

W nadchodzących latach dla naszej gospodarki najważniejsze będą: jakość miejsc pracy, innowacyjność i wartość dodana wypracowywana w Polsce. Obecnie administracja rządowa zapowiada stworzenie relatywnie lepszych warunków polskim firmom, zwłaszcza małym, to jednak wcale nie znaczy, że inwestorzy zagraniczni stracą miejsca w planach rozwoju krajowej gospodarki. Kluczowa będzie ich innowacyjność oraz wysoki stopień przetwarzania w naszym kraju. W centrum uwagi znajdą się także oferowane przez nich korzyści dla małych i lokalnych przedsiębiorstw. I wreszcie rzecz najważniejsza – miejsce płacenia podatków.

W celu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki inwestorzy zagraniczni powinni:

 • płacić należne podatki w Polsce
 • pokrywać koszty ubezpieczenia społecznego pracowników
 • stosować zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
 • pokrywać koszty i stosować się do przepisów w zakresie korzystania z zasobów naturalnych lub zasobów wspólnych

Istotne jest, że aż 97 proc. inwestorów zagranicznych, którzy weszli na polski rynek, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie – wynika z X edycji Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton i bankiem HSBC. Aby wspierać dalszy rozwój zagranicznych inwestycji niezbędne jednak są zmiany w zakresie legislacji. Obszary wymagające zmiany przez rządzących, wskazywane przez zagraniczne przedsiębiorstwa i wyzwania związane z prowadzeniem działalności w Polsce, które potencjalnie mogą zniechęcić do inwestowania to m.in.:4

 • duża zmienność i niejasność przepisów prawnych
 • niska efektywność sądów gospodarczych
 • niska efektywność procedur związanych z pozyskiwaniem licencji i koncesji
 • system podatkowy
 • uciążliwa biurokracja

Rada Ministrów 23 lipca 2013 roku przyjęła rozporządzenie, które przedłużyło istnienie specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku. Oznacza to, że inwestorzy zagraniczni nadal będą w Polsce preferowani i wspierani, dlatego – w celu zagwarantowania najbardziej wymiernych korzyści dla polskiej gospodarki – konieczne jest rozsądne wybranie podmiotów, którzy otrzymają rządowe wsparcie. Preferowani powinni być tacy inwestorzy zagraniczni, których trwały ślad w polskiej gospodarce będzie miał większą wartość niż uzyskane przez nich korzyści.


 arrow powrót