Komunikaty FPP

20 marca 2018
FPP: W latach 2008-2016 państwo zaoszczędziło na usługach 25 mld zł
Konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu z lat poprzednich

W latach 2008-2016 instytucje publiczne rozstrzygały przetargi w oparciu o znacząco zaniżone stawki za roboczogodzinę – na poziomie 5-7, a nawet 3 złote.

więcej  arrow
16 marca 2018
FPP: Ustawa związana z rozwojem płatności bezgotówkowych
Korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców

Nowoczesne technologie cyfrowe to innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Jej dynamiczny rozwój wymaga zwiększania roli elektronicznych instrumentów płatniczych – nie tylko kart płatniczych i przelewów, ale wszelkich innowacji finansowych.

więcej  arrow
13 marca 2018
FPP: PPK – dla wdrożenia potrzebna szeroka koalicja
Akcja edukacyjna i właściwy nadzór państwa zadecydują o efektywności PPK

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że czynnikiem sukcesu dla skutecznego wdrożenia PPK będzie zbudowanie szerokiej koalicji poparcia dla pomysłu.

więcej  arrow
6 marca 2018
FPP: Sukcesem PPK będzie wysoka partycypacja
Kluczowy dla realizacji założeń PPK będzie szeroki konsensus społeczny

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o PPK plany mają być tworzone na zasadzie obligatoryjności przez docelowo włączenie do systemu wszystkich zatrudniających – przede wszystkim pracodawców.

więcej  arrow