Komunikaty FPP

23 maja 2018
FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS
Konieczna naprawa błędów legislacyjnych z przeszłości, a nie karanie podatników

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Apel jest związany z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu, które doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych – zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych. Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników – od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe.

więcej  arrow
16 maja 2018
FPP: PPK muszą zostać uwzględnione w zamówieniach publicznych
Waloryzacja kontraktów publicznych o PPK powinna być priorytetem

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może być istotnym bodźcem zarówno dla gospodarki, jak też dla zabezpieczenia emerytalnego Polaków i zwiększenia oszczędności gospodarstw domowych. Dlatego przedsiębiorcy popierają wprowadzenie PPK, mając świadomość wyższych kosztów, które obciążą ich działalność. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny postulują, by szczegółowo powiązać wprowadzenie PPK z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

więcej  arrow
8 maja 2018
FPP i CALPE postulują ograniczenie nadprodukcji prawa
Potrzebne wdrożenie procedury 1 in 1 out

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) postulują, że konieczne jest ograniczenie nadprodukcji prawa i pilne wdrożenie procedury jeden nowy akt prawny w zamian za eliminację jednej już funkcjonującej regulacji. Jest to system stosowany w wielu krajach europejskich – zmniejszający rozrost biurokracji i sprzyjający rozwojowi gospodarczemu

więcej  arrow