Komunikaty FPP

17 czerwca 2020
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE USŁUGI TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE USŁUGI TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO PODCZAS SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW PROJEKTU pt.: „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy cudzoziemców i uchodźców w Polsce”


W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Federacja Przedsiębiorców Polskich zaprasza do składania ofert szacunkowych na usługę tłumaczenia symultanicznego podczas spotkania ekspertów.

 

Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego podczas spotkania ekspertów w Warszawie - Śródmieście w miejscu wskazanym przez FPP.

Termin realizacji:

1 lipca 2020 r., godziny 10.45 – 15.45.

 

Szczegółowe warunki:

tłumaczenie z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

Tematyka: zatrudnienie cudzoziemców, rynek pracy, dialog społeczny.

Szacunkowy koszt usługi:

podanie ceny jednostkowej brutto w PLN za 1 godzinę pracy.

 

Kontakt:

dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail:

biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

 

 

Wymagania:                          potwierdzenie doświadczenia w tłumaczeniu spotkań i  

                                                    dokumentów.

 

Składanie ofert:            w terminie do 27 czerwca br., elektronicznie na adres

                                               e-mail: biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl

 arrow powrót