Media o FPP

29 lutego 2016
Gazeta Wyborcza
Pracodawcy na wojnie z PIP?

Organizacje pracodawców twierdzą, że niezapowiadane kontrole PIP są niezgodne z prawem międzynarodowym, a możliwość zmiany umowy śmieciowej na etat przez inspektora stoi w sprzeczności z polską konstytucją. 

więcej  arrow
25 lutego 2016
Gazeta.pl
Zbyt wysokie kary

Rozszerzenie kompetencji urzędników w obecnym kształcie jest niezgodne z Konstytucją RP. Do tej pory urzędnik w ramach kontroli wskazywał obszary, które wymagały poprawy. Dopiero w momencie niedostosowania się przez przedsiębiorcę, sprawa była kierowana do sądu - gdzie niezawisły sędzia decydował o wyroku - mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. I przypomina, że sądy wielokrotnie nie podzielały opinii inspektorów kwestionując wyniki ich kontroli.

więcej  arrow
24 lutego 2016
Rzeczpospolita
Zamówienia: klauzule społeczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest jednym z najbardziej kluczowych aktów normatywnych z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. Klauzule społeczne są stosowane tylko w 6% zamówień publicznych, ale i tak pozwoliło to na wzrost liczby etatów o 50 tys.

więcej  arrow
17 lutego 2016
Wnp.pl
Nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych będzie kluczowa dla planu Morawieckiego

Plan Morawieckiego to dobry kierunek - wymaga współpracy pozostałych resortów. Kluczowy dla rządu będzie monitoring rynku zamówień publicznych oraz eliminowanie rażąco niskich stawek wynagrodzenia za godzinę w przetargach.

więcej  arrow
15 lutego 2016
Puls Biznesu
Nie ma zapłaty, są odsetki

Przedsiębiorcy odczuwają zmiany związane z ozusowaniem umów zleceń. Składki muszą odprowadzać wcześniej niż dostają zapłatę za usługę od zamawiających. To nie lada wyzwanie dla sektora MŚP.

więcej  arrow
11 lutego 2016
Manager24.pl
Nieterminowe płatności niszczą sektor MŚP

Nieterminowe płatności to problem, który może wywołać reakcję łańcuchową przenoszenia nieterminowego rozliczania z jednego przedsiębiorstwa na drugie, co wywoła niebezpieczne reperkusje dla całej gospodarki.

więcej  arrow
11 lutego 2016
Propertynews.pl
Przedsiębiorco pamiętaj – po 30 dniach od wystawienia faktury można naliczać ustawowe odsetki

Termin płatności dla podmiotów publicznych – zgodnie z nowelizacją ustawy z 9 października 2015 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. – wynosi 30 dni. Po tym terminie można naliczać odsetki ustawowe.

więcej  arrow
4 lutego 2016
Puls Biznesu Extra
Jakość i etaty zaważą na przetargach

W nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych - wprowadzanej w związku z implementacją dyrektyw UE 2014/24/UE oraz 2014/25/UE - musi znaleźć się również obowiązek zatrudniania na etaty, gdy wymaga tego charakter pracy.

więcej  arrow
1 lutego 2016
Zabezpieczenia
Poradnik dla zamawiającego usługi ochrony

Rynek zamówień publicznych odpowiada za zatrudnienie znaczącej części osób odpowiedzialnych za czystość i ochronę. Nieodpowiednio skalkulowane budżety negatywnie przekładają się na kondycję przedsiębiorstw świadczących usługi. 

więcej  arrow
1 lutego 2016
Galerie Handlowe
Nowy wymiar ochrony

Pracownicy ochrony muszą być godziwe wynagradzani. Wiąże się to z prawem do minimalnego wynagrodzenia, opieki socjalnej i uwzględnieniem wszelkich przywilejów, które niesie umowa o pracę

więcej  arrow