Media o FPP

31 maja 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Nowa płaca minimalna: 1920 zł

Według resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w przyszłym roku najniższe krajowe wynagrodzenie będzie wyższe o 70 zł. To oznacza wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym. Realnie może on być jeszcze większy, ponieważ wszelkie dane i prognozy wskazują, że kolejny rok będziemy mieli deflację. Rząd szacuje, że ceny w całym 2016 r. spadną o 0,4 proc. Przy takim scenariuszu najniższa płaca poszłaby w górę o 4,1 proc. – Chcemy konsekwentnie utrzymywać minimum na poziomie 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia i taka podwyżka gwarantuje utrzymanie tej relacji – tłumaczy DGP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Propozycja resortu musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Komitet Stały i Radę Ministrów. Do 15 czerwca ma być przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.

więcej  arrow
30 maja 2016
Puls Biznesu
Lewiatan proponuje 1900 zł w 2017

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. powinno wzrosnąć z obecnych 1850 zł do 1900 zł, czyli o 2,7 proc. — proponuje Konfederacja Lewiatan. To podwyżka ponad 4-krotnie wyższa niż wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Gdyby zastosować ją wiernie, płaca ta w przyszłym roku wyniosłaby 1862 zł. — Proponujemy większą, bo zakładamy, że w 2016 r. co najmniej o 2,7- -2,8 proc. wzrośnie wydajność pracy. Ale nie wyższą od 1900 zł, bo dla 96 proc. mikrofirm wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie problemem i skłoni przynajmniej część z nich doprzejścia do szarej strefy — mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana.

więcej  arrow
25 maja 2016
Onet.pl
Batalia o płacę minimalną. Co się zmieni w 2017 roku?

Ruszyły negocjacje trójstronne w sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej. Wskaźniki gospodarcze nie są obiecujące – gwarantują wzrost o 12 zł brutto. Niska podwyżka to początek niespodzianek. Resort pracy szykuje rewolucyjne zmiany w przepisach.

więcej  arrow
24 maja 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Więcej zakupów poza procedurą

W 2015 r. znów zmniejszyła się wartość rynku zamówień publicznych – wynika z danych uzyskanych nieoficjalnie przez DGP. Wyniosła ona 116,3 mld zł, czyli prawie 17 mld zł mniej niż rok wcześniej i ok. 27 mld zł mniej niż w 2013 r., który był rokiem wzrostu i odbicia się rynku po okresie spowolnienia. (...) – Trudno przewidzieć, jaki wolumen zamówień obejmą te przepisy, gdyż rząd nie przygotował żadnych analiz, co zresztą samo w sobie jest bardzo niepokojące. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby chodziło o 20 mld zł, czy więcej – zauważa Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego i ekspert Konfederacji Lewiatan.

więcej  arrow
19 maja 2016
Enewsroom.pl
Kowalski, FPP: zamówienia publiczne – konieczna ogólna klauzula waloryzacyjna

Zmian podnoszących koszty pracy mieliśmy w ostatnim czasie kilka. Przykładem jest m.in. ozusowanie umów zleceń – powiedział dla agencji eNewsroom.pl Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich – które objęła ustawowo waloryzacja  w zamówieniach publicznych. Dzięki nowelizacji uchwalonej w roku 2014 warunki waloryzacji uwzględniają wzrost minimalnego wynagrodzenia, zmiany stawki VAT oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Nikt nie przewidział jednak minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenie – pojęcia, które pojawiło się niedawno. Jeżeli chcemy, by pracownicy rzeczywiście skorzystali na nowej regulacji prawnej, konieczne jest zastosowanie nowej stawki we wszystkich kontraktach instytucji publicznych zlecających usługi przedsiębiorstwom, a zwłaszcza w tych trwających powyżej 12 miesięcy. Co prawda w ustawie o 12 złotych są zaproponowane przepisy przejściowe, jednak ze względu na bezpieczeństwo rynku pracy uważam, że należałoby wprowadzić ogólną klauzulę waloryzacyjną do ustawy o zamówieniach publicznych  – podkreślił Kowalski.

więcej  arrow
18 maja 2016
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce
Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń na ryku zamówień publicznych w tym roku, które zgromadziło prawie 200 przedstawicieli zamawiających, wykonawców, prawników i praktyków. O gólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych odbyła się 5 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Ziel na w Warszawie. (...) Rafał Zgorzelski (Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych) z kolei przedstawił zastrzeżenia sektora prywatnego w stosunku do kontrowersyjnego pomysłu zamówień in-house. Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich) omówił stosowanie klauzul społecznych w praktyce zamówień publicznych

więcej  arrow
16 maja 2016
Rzeczpospolita
Przetargi: kto zyska, kto straci

Instytucje publiczne będą mogły zlecać zadania swoim spółkom bez przetargu. Posłowie PiS odrzucili kompromis w sprawie trybu in-house.

Wczoraj raj, dzisiaj piekło – tak wynik piątkowego głosowania w Sejmie nad nowelizacją prawa zamówień publicznych określił Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Posłowie ostatecznie odrzucili poprawki PO, Nowoczesnej i Kukiz'15 dające samorządom prawo bezprzetargowego udzielania zamówień swoim spółkom tylko wtedy, gdy na danym rynku nie ma konkurencji.

Od początku prac nad nowelą tzw. tryb in-house budził kontrowersje. Przedsiębiorcy ostrzegali, że pozbawi ich udziału w dużej części rynku zamówień wartego w 2015 r. 38,3 mld zł. Posłowie PiS odrzucili jednak kompromisowe rozwiązanie i wprowadzili pełny in-house.

więcej  arrow
10 maja 2016
Wgospodarce.pl
Reforma rynku pracy. A może pora na wzorce europejskie?

„Zmiany w prawie nie powinny polegać jedynie na wdrożeniu restrykcji dla zamawiających, którzy przez warunki przetargów opartych na rażąco niskich cenach wymuszają na pracodawcach zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Priorytetem w zakresie zmian legislacyjnych powinno być uatrakcyjnienie umowy o pracę jako podstawowej formy zatrudnienia. Doskonale obrazuje to przykład Francji, która rozszerzyła katalog umów zdefiniowanych w kodeksie pracy o bardziej elastyczne formuły oraz upowszechniła i wzmocniła skuteczność układów zbiorowych, a obecnie ponad 70% osób zatrudnionych jest na umowie o pracę” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
10 maja 2016
Wp.pl
Komisja sejmowa za wprowadzeniem in-house w zamówieniach

Sejmowa komisja gospodarki zaakceptowała we wtorek zmiany z tzw. małej noweli Pzp, które pozwalają samorządom zlecać spółkom-córkom zadania z wolnej ręki, czyli tzw. in-house. W praktyce chodzi przede wszystkim o to, by gminy mogły powierzać swoim spółkom komunalnym wywóz nieczystości.

więcej  arrow
9 maja 2016
Wnp.pl
Patriotyzm gospodarczy nie równa się walce z zagranicznym kapitałem

Czy gospodarczym patriotą jest ktoś, kto nawet kupuje  produkty od polskich producentów, ale w obcych hipermarketach?  - Nie mylmy pojęć  - mówi Marek Kowalski z Federacji Polskich Przedsiębiorstw i Lewiatana. Patriotyzm ekonomiczny nie oznacza działania przeciwko obcemu kapitałowi Jak zaznacza, patriotyzm ekonomiczny to nie jest działanie przeciwko kapitałowi zagranicznemu, tylko jest to wspieranie polskiego kapitału wspólnie z kapitałem zagranicznym.

więcej  arrow
5 maja 2016
Przemysł Chemiczny
Aktualności

Po kilku miesiącach pracy nad realizacją zainicjowanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita projektu „Misja Polska" została przygotowana „Biała księga", zawierająca postulaty środowiska przedsiębiorców. Księga ta została wręczona Mariuszowi Haładyjowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju. Radzie Programowej projektu przewodniczył prof, dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Komitetów Naukowych PAN. W pracach Rady uczestniczyli tacy wybitni eksperci, jak m.in. Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, dr Krzysztof Pawłowski, założyciel i wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha, Bartłomiej Smolarek, Partner EY w dziale doradztwa transakcyjnego, oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita.

więcej  arrow
4 maja 2016
Tygodnik Solidarność
Patriotyzm ekonomiczny. W poszukiwaniu polskiej marki

Był to też temat konferencji zorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich pod hasłem „Patriotyzm ekonomiczny kluczowym celem polityki gospodarczej państwa", która 26 kwietnia odbyła się w Sejmie. Jak przekuć to hasło w praktykę, mówili uczestniczący w niej przedstawiciele świata biznesu. Podkreślali konieczność gry do jednej bramki' jak to ujął mec. Krystian Szostak z grupy Integer.pl, przypominając najważniejsze założenia programu wicepremiera Morawieckiego. Wspieranie przedsiębiorczości gra w nich kluczową rolę.

więcej  arrow
4 maja 2016
Polskie Radio
Patriotyzm gospodarczy nie oznacza walki z zagranicznym kapitałem

Czy jest w dzisiejszej dobie globalizacji nowoczesny patriotyzm gospodarczy, tłumaczą w audycji Wszystko o gospodarce: Patriotyzm gospodarczy - to pojęcie jest w Polsce obiegu już od kilku lat. oraz Adam Abramowicz z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego.

więcej  arrow