Media o FPP

30 czerwca 2016
Rzeczpospolita
Powołanie krajowego schematu płatniczego ma istotnie zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki

Krajowy schemat płatniczy to projekt wpisujący się w rządowy „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Jego wprowadzenie ma istotne znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

więcej  arrow
28 czerwca 2016
Gazetaprawna.pl
Prawa zamówień publicznych: Wielkie przemeblowanie w przetargach

Nowelizacja prawa zamówień publicznych czeka już tylko na podpis prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Można więc się spodziewać, że w połowie lipca zaczną obowiązywać m.in. wymogi zatrudniania na etat, a skończy się dyktat najniższej ceny

więcej  arrow
27 czerwca 2016
Puls Medycyny
Odliczanie VAT może zmniejszyć zadłużenie szpitali

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: „Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety, regulacje te spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalnym płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto. To sprawia, że polskie szpitale ponoszą zdecydowanie większe koszty. Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych.

więcej  arrow
23 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
X Ranking Wydziałów Prawa - Kancelarie i firmy o kandydatach do pracy

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich: Młodzi prawnicy bywają bardzo dobrymi współpracownikami. Mają w sobie duże pokłady entuzjazmu oraz chęci do nauki i wykazywania się. Charakteryzuje ich również świeże, nieszablonowe podejście do przezwyciężenia problemów. Razem tworzy to ciekawą mieszankę, dzięki której to młody prawnik z mniejszym stażem pracy może zaproponować oryginalne, dotąd niespotykane rozwiązania.

więcej  arrow
22 czerwca 2016
Polskieradio.pl
Minimalna stawka godzinowa na umowach-zleceniach od 2017 roku wyniesie 12 zł. Pierwsze czytanie w Sejmie

Zgodnie z projektem, stawka ta ma wynosić 12 złotych brutto. Ma być waloryzowana w zależności od wzrostu płacy minimalnej. Według rządu, głównym celem zmiany przepisów ma być przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

więcej  arrow
22 czerwca 2016
Portalsamorzadowy.pl
Zadłużenie szpitali w Polsce: Odliczanie VAT i cesje wierzytelności rozwiążą problem?

– Prywatne i państwowe placówki służby zdrowia, w tym szpitale, nie mogą odliczać VAT. Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety regulacje spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalnym płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto  – mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
21 czerwca 2016
Interia.pl
Świadczenia opieki zdrowotnej – idzie stare?

– Wzrost wyceny wybranych świadczeń dla dzieci wykonywanych w szpitalach klinicznych i instytutach oraz zmiana zasad rozliczania leczenia w centrach urazowych najmłodszych - to niektóre zmiany przygotowywane przez NFZ; projekt zarządzenia trafił do konsultacji. (...) Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych. Wystarczy tylko przypomnieć, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok. 10 mld złotych – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
20 czerwca 2016
Rzeczpospolita
Wysoka płaca minimalna uderzy w drobnych

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę ma wynosić w przyszłym roku 2 tys. zł brutto, czyli o 8 proc. więcej niż w tym roku – uznał rząd. To bardzo zaskakująca i hojna dla pracowników propozycja. Tak duża skala podwyżki byłaby uzasadniona galopującą inflacją, nadzwyczaj szybkim wzrostem płac rynkowych, czy chociażby superprzyspieszeniem rozwoju gospodarczego. Ale żadna z tych sytuacji w Polsce nie występuje i, jak wyjaśniała premier Beata Szydło, tym razem chodzi o „godność polskich obywateli".

więcej  arrow
17 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Płaca minimalna? Tak

Rada Dialogu Społecznego ustaliła, że minimalna płaca godzinowa będzie wynosiła 12 zł. Teraz rząd dorzucił jeszcze złotówkę. Wywołując lawinę oburzenia po stronie ekonomicznych liberałów. Niesłuszną. Bo dlaczego tylko 13 zł, a nie 20? Albo od razu 100 zł za godzinę – ironizują. Przedstawiają też cały zestaw „betonowych” argumentów: podwyższenie płacy minimalnej zredukuje zatrudnienie, powiększy szarą strefę i podwyższy barierę wejścia na rynek dla młodych. Nic nowego. Te same frazesy powtarzane są od lat. Niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego czy szerokości geograficznej. Liczy się wykuty na blachę neoliberalny dogmat, że płace trzeba trzymać w ryzach, bo tak chce rynek.

więcej  arrow
16 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna – Kadry i Płace
Kuleje wsparcie dla bezpiecznych warunków pracy

Albo przedsiębiorcy nie wiedzą, jak pozyskać środki na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie, albo czekają w długiej kolejce po dofinansowanie. Pomoc dla nich jest niewystarczająca. (...) – Niewielkie zainteresowanie firm programem wsparcia ZUS w zakresie BHP wynika przede wszystkim z tego, że nie jest on wystarczająco promowany. Z pewnością brakuje materiałów informacyjnych, które pomogłyby go rozpropagować. Zresztą sami urzędnicy też nie są właściwie przygotowani do jego obsługi – uważa natomiast Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
16 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Pracodawcy i związki przeciwni zmianom w radzie konsultacyjnej

Tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych będą zasiadać w organie doradczym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przeciwko tej zmianie protestują jej obecni członkowie. Zmiany dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (KRK) zakłada przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

więcej  arrow
15 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Rząd rozdaje pieniądze, ale tylko biednym

Gabinet Beaty Szydło niespodziewanie zdecydował, że podniesie najniższe wynagrodzenie o 150 zł w porównaniu z tegorocznym, czyli wzrośnie ono do 2 tys. zł. To głęboki ukłon w stronę pracowników najniżej uposażonych. (...) – To decyzja, która zmierza w kierunku naszego postulatu, by pensja minimalna wynosiła połowę przeciętnego wynagrodzenia – ocenia Marek Lewandowski z NSZZ „Solidarność”.

więcej  arrow
15 czerwca 2016
Rzeczpospolita
Hojna płaca minimalna

Rząd ustalił przyszłoroczną płacę minimalną na dwa tysiące złotych. To więcej, niż oczekiwano. Nawet związkowcy domagali się 1970 zł. Tak wysoka podwyżka uderzy szczególnie w małe firmy ze wschodu kraju. Przełoży się też na minimalne wynagrodzenie godzinowe osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia czy świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej. Spowoduje podniesienie minimalnego wynagrodzenia godzinowego za pracę na kontrakcie do 12,97 zł.

więcej  arrow
15 czerwca 2016
Gazeta Wyborcza
Minimalna: 2 tys. zł

2 tys. zł brutto wyniesie płaca minimalna od stycznia 2017 r. – zadecydował we wtorek rząd. Informacja zelektryzowała pracodawców i związkowców. Wtym roku płaca minimalna wynosi 1850 zł brutto. W połowie maja centrale związkowe – „Solidarność”, OPZZ i FZZ – przedstawiły swoją propozycję płacy minimalnej na 2017 rok: 1970 zł. Z kolei część organizacji pracodawców opowiadała się za minimalnym możliwym – zgodnie z ustawą – wzrostem, z 1850 zł do 1862 zł. Konfederacja Lewiatan zaproponowała 1900 zł.

więcej  arrow
14 czerwca 2016
Rzeczpospolita
O płacę minimalną mogą upomnieć się i inne branże

Resort zdrowia chce ustawą wprowadzić płacę minimalną w służbie zdrowia. Czy to pierwsza taka sektorowa płaca w Polsce? Krzysztof Walczak: W PRL takie pensje były, ale obecnie już nie. Sektorowa płaca minimalna nie jest niczym nowym. Na świecie obowiązują trzy modele ustalania takiej płacy minimalnej – ustawowy, branżowy i zakładowy. Na przykład niemiecki model był czysto branżowy. Do 2015 roku wynagrodzenie minimalne było ustalane przez branżowe układy zbiorowe. Potem wprowadzono płacę minimalną ustawą. Model zakładowy przewiduje płacę minimalną ustalaną jedynie u danego pracodawcy.

więcej  arrow
13 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Inhouse możliwy już od 2017 roku

Senat nie zdecydował się na ograniczenie możliwości zlecania poza przetargami zamówień spółkom komunalnym. Wprowadził jednak dodatkowy nadzór nad, zawieranymi z wolnej ręki, umowami. Podczas ostatniego posiedzenia Senat głosował nad poprawkami do nowelizacji ustawy – Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Podobnie jak wcześniej w Sejmie, także w izbie wyższej największe emocje wzbudziły zamówienia inhouse. Zgodnie z nowelizacją zamawiający będą mogli z wolnej ręki zawierać kontrakty z kontrolowanymi przez siebie spółkami.

więcej  arrow
13 czerwca 2016
ForumTransportu.pl
Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?

Prywatne i państwowe placówki służby zdrowia – w tym szpitale – nie mogą odliczać VAT. Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety regulacje spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalny płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto. To sprawia, że polskie szpitale muszą ponosić zdecydowanie większe koszty. Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych. Wystarczy tylko przypomnieć, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok. 10 mld złotych” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
10 czerwca 2016
PRNews.pl
Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?

„Prywatne i państwowe placówki służby zdrowia – w tym szpitale – nie mogą odliczać VAT. Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety regulacje spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalny płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto. To sprawia, że polskie szpitale muszą ponosić zdecydowanie większe koszty. Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych. Wystarczy tylko przypomnieć, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok. 10 mld złotych” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
9 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Podwójny nadzór nad kontraktami dla spółek komunalnych

Senat głosował wczoraj nad poprawkami, zgodnie z którymi zlecanie przez gminy własnym podmiotom zamówień bez przetargów będzie podlegało kontroli wojewody.

więcej  arrow
8 czerwca 2016
Gazeta Pomorska
Stawka minimalna 12 zł za godzinę obejmie także samozatrudnionych

Wynagrodzenie świadczących pracę w cyklu godzinowym będzie chronione na takich samych zasadach jak pracowników na etacie.Przepisy ustalające minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 zł brutto wkraczają w decydującą fazę legislacji. Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała w czwartek nowy projekt ustawy przygotowanej przez rząd.

więcej  arrow
7 czerwca 2016
Wyborcza.biz
Projekt ustawy wprowadzającej min. 12 zł płacy na godzinę przesłany do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez rząd 31 maja br., został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wprowadza ona zapis o minimum 12 zł wynagrodzenia (brutto) za godzinę pracy. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustalone wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy, stając się praktyką, mającą na celu obniżenie kosztów zatrudnienia" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

więcej  arrow
7 czerwca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Śmieci: Większa kontrola nad zamówieniami dla spółek komunalnych

Protesty branży gospodarki odpadami zostały dostrzeżone przez rząd. Gminy co prawda będą mogły zlecać zamówienia spółkom komunalnym bez przetargów, ale pod kontrolą wojewodów. Największe kontrowersje podczas prac nad ustawą – Prawo zamówień publicznych, którą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Senat, wzbudziły zamówienia in house. Chodzi o przepisy, które pozwalają gminom zlecać zadania z wolnej ręki własnym spółkom komunalnym. Uderzy to przede wszystkim w firmy zajmujące się wywozem odpadów – jeśli w gminie działa miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, otrzyma ono wszystkie zlecenia, które będzie w stanie obsłużyć

więcej  arrow
6 czerwca 2016
Tvn24bis.pl
Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej o 70 zł

- Propozycję ustalenia płacy minimalnej w 2017 r. na poziomie 1920 zł przekaże rząd Radzie Dialogu Społecznego - poinformował w piątek PAP minister Henryk Kowalczyk po piątkowym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Sprawą musi się jeszcze zająć sama Rada Ministrów.

więcej  arrow
6 czerwca 2016
Enewsroom.pl
Kowalski, RDS: Dobre praktyki dla zamówień publicznych"

– Zakres zmian okazał się większy niż wcześniej planowano – powiedział agencji eNewsroom.pl Marek Kowalski, członek Rady Dialogu Społecznego – w założeniu wstępnym mówiono o 60 zmianach, a było ich ponad 140. Będzie to największa reforma w ustawie o zamówieniach publicznych, jaka pojawiła się w ostatnich latach i obawiam się, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy będą mieli duży problem ze stosowaniem tego prawa. Rolą Urzędu Zamówień Publicznych oraz organizacji społecznych będzie więc tworzenie dobrych praktyk, które pozwolą zamawiającym i wykonawcom lepiej się przygotować do przetargów. Największą zmianą dla pracowników i pracodawców będzie wprowadzenie obligatoryjności zatrudniania w oparciu o umowę o pracę w sytuacji, kiedy zostaną wypełnione przesłanki art. 22 Kodeksu pracy. Do chwili obecnej wymóg ten był fakultatywny – teraz stanie się obligatoryjny. Rada Dialogu Społecznego także zaangażuje się w proces przygotowania wszystkich stron objętych zapisami ustawy, swoje wsparcie zadeklarowały ponadto organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz związki zawodowe. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się bowiem wypracować skuteczne praktyki – ocenił Kowalski.

więcej  arrow
3 czerwca 2016
Onet.pl
Senacka komisja za autopoprawkami MR dot. nadzoru nad tzw. in-house

Wprowadzenie nadzoru nad budzącym kontrowersje tzw. in-house, czyli możliwością zlecania "spółkom-córkom" zadań bez przetargów - zakładają autopoprawki MR do noweli Prawa zamówień publicznych, poparte w czwartek przez senacką komisję gospodarki narodowej i innowacyjności. "W moim odczuciu (autopoprawki MR-PAP) satysfakcjonujące nie są do końca, bo jako Rada Dialogu Społecznego szliśmy trochę dalej. Natomiast cieszę się, że przyszła refleksja i chociaż trochę ucywilizuje to in-house, jak ja to określam. (...) nie będzie on pozbawiony nadzoru; w tej chwili te poprawki, które zostały wprowadzone, wprowadzają nadzór nad in-house" - powiedział PAP po posiedzeniu komisji Marek Kowalski z Rady Dialogu Społecznego.

więcej  arrow
3 czerwca 2016
GazetaPrawna.pl
Senacka komisja za autopoprawkami MR dot. nadzoru nad tzw. in-house

Wprowadzenie nadzoru nad budzącym kontrowersje tzw. in-house, czyli możliwością zlecania "spółkom-córkom" zadań bez przetargów - zakładają autopoprawki MR do noweli Prawa zamówień publicznych, poparte w czwartek przez senacką komisję gospodarki narodowej i innowacyjności.

więcej  arrow
2 czerwca 2016
Rzeczpospolita
Płaca minimalne: dwie racje

Problem płacy minimalnej zawsze wywołuje w Polsce spory. Zawsze odzywają się żarliwi obrońcy tego pomysłu – i równie zażarci krytycy. Obrońcy płacy minimalnej przekonują, że jest to niezbędny element cywilizowania rynku pracy. W jako tako rozwiniętej gospodarce musimy umieć sobie powiedzieć, jaka jest najniższa akceptowalna społecznie cena ludzkiej pracy.

więcej  arrow
1 czerwca 2016
Polityka
12 złotych za godzinę to początek długiej drogi do zdrowego rynku pracy w Polsce

Nowe prawo jest już po konsultacjach w Radzie Dialogu Społecznego (związki i pracodawcy). W Sejmie żadnych niespodzianek też pewnie nie będzie. Oznacza to, że minimalna stawka za godzinę pracy wejdzie w życie w styczniu 2017 roku. Na początek ma wynosić 12 złotych brutto. A potem – co roku – podlegać rewaloryzacji. Sensowność tych 12 złotych polega na tym, że dotąd w Polsce panowała niebezpieczna fikcja. Ustawowa płaca minimalna w Polsce rosła w ostatnich latach całkiem szybko. Z 849 złotych w roku 2005 do 1750 dziesięć lat później.

więcej  arrow
1 czerwca 2016
Puls Biznesu
Elastyczny kodeks to więcej etatów

W Polsce wskaźnik zatrudnionych poza Kodeksem pracy jest najwyższy w Unii Europejskiej — ponad 28 proc. to osoby na umowach czasowych — wynika z danych Eurostatu. (...) Zdaniem Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich, warto skorzystać z doświadczenia państw UE o najwyższym wskaźniku etatów, by wdrażać systemowe rozwiązania promujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę — chodzi m.in. o uelastycznienie form świadczenia pracy czy upowszechnienie układów zbiorowych.

więcej  arrow