Media o FPP

29 lipca 2016
Money.pl
Płaca minimalna. Projekt rozporządzenia w konsultacjach międzyresortowych

Jak powiedział Marek Kowalski podniesienie płacy minimalnej do 2 tysięcy złotych spowoduje, że poszerzy się szara strefa, a część pracowników będzie narażona na utratę zatrudnienia.

więcej  arrow
28 lipca 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Koniec przetargowego paraliżu

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla osób pracujących na umowach-zleceniach, która wejdzie w życie z początkiem nowego roku, spowoduje, że koszty przy zatrudnianiu na etat będą zbliżone do umów-zleceń - mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
27 lipca 2016
Polskieradio.pl
Minimalne wynagrodzenie za pracę: trwają konsultacje międzyresortowych

Jak powiedział IAR Marek Kowalski, podniesienie płacy minimalnej do 2 tysięcy złotych spowoduje, że poszerzy się szara strefa a część pracowników będzie narażona na utratę zatrudnienia.

więcej  arrow
26 lipca 2016
Rzeczpospolita
Minimalna płaca ze zleceń utrudni przetargi

Mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie będą musieli korzystać z sądowej drogi waloryzacji wynagrodzeń za wykonywane usługi, bo to długotrwałe postępowanie. Ustawa przewiduje prostszą i szybszą procedurę, którą można stosować nie tylko do renegocjacji kontraktów zawartych w trybie zamówień publicznych, ale i na tzw. otwartym rynku w stosunkach firma–firma. Liczę, że podmioty publiczne zdecydują się na taki krok, bo zerwanie kontraktu może być dla nich niekorzystne finansowo. Nie chodzi o koszt rozpisania nowego przetargu, ale o to, że w myśl noweli prawa zamówień publicznych trzeba zatrudniać na etatach. Oznacza to jeszcze wyższe koszty. Renegocjacja umowy może się więc okazać oszczędnością - mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
25 lipca 2016
Puls Biznesu
Pracownicy dostaną 13 zł za godzinę na zleceniu

Jeszcze tylko Sejm rozpatrzy poprawki Senatu i stawka godzinowa wynagradzania na umowach zlecenia stanie się prawnym faktem. Senackie poprawki są drobne, nie mają wpływu na zasady ustalania tej należności. Godzinowa stawka będzie dotyczyła nie tylko zleceń, ale też świadczenia usług przez tzw. samozatrudnionych. Zgodnie z nowymi przepisami, należności dla pracujących na podstawie takich umów będą wypłacane z zastosowaniem stawki, która nie może być niższa niż 12 zł za godzinę.

więcej  arrow
21 lipca 2016
Infor.pl
Grupa kapitałowa nie jest jednym pracodawcą – ważne orzeczenie SN

Uchwała ma olbrzymie znaczenie praktyczne dla ogółu pracodawców. Uniemożliwia sądom i ZUS wydawanie orzeczeń „na skróty" i zmusza je do merytorycznego rozpatrywania każdej kolejnej sprawy. Pozwala także pracodawcom na precyzyjne planowanie zatrudnienia i wyjaśnia rozbieżne interpretacje stosowane dotychczas przez ZUS i sądy. To bez wątpienia przełomowe orzeczenie – komentuje Marek Kowalski.

więcej  arrow
20 lipca 2016
Inwestycje.pl
Pracodawcą jest spółka, a nie grupa kapitałowa

Uchwała ma olbrzymie znaczenie praktyczne dla ogółu pracodawców. Uniemożliwia sądom i ZUS wydawanie orzeczeń ‘na skróty’ i zmusza je do merytorycznego rozpatrywania każdej kolejnej sprawy. Pozwala także pracodawcom na precyzyjne planowanie zatrudnienia i wyjaśnia rozbieżne interpretacje stosowane dotychczas przez ZUS i sądy. To bez wątpienia przełomowe orzeczenie, które powinno wpłynąć na szereg postępowań prowadzonych w niższych instancjach – mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
19 lipca 2016
Puls Biznesu
Burza mózgów w przetargach

Waga ceny w przetargu nie może przekroczyć 60 proc., jeśli zamówiony produkt, usługa czy obiekt budowlany nie ma jasno określonych standardów jakości — przewiduje nowe Prawo zamówień publicznych, które wkrótce wejdzie w życie. 13 lipca znowelizowana ustawa została opublikowana w „Dzienniku Ustaw” — zacznie obowiązywać po 14-dniowym vacatio legis.

więcej  arrow
18 lipca 2016
Zdrowie.abc.com.pl
Nowe prawo zamówień publicznych uruchomi przetargi

Nowe przepisy o obligatoryjnych klauzulach społecznych oznaczają zmianę kosztów wykonywania zamówień związaną przede wszystkim z obligatoryjnym zatrudnianiem na podstawie umów o pracę. W związku z tym zamawiający i wykonawcy jak najszybciej powinni rozpocząć negocjacje, by jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji zwaloryzować dotychczasowe kontrakty. Administracja samorządowa i publiczna musi się właściwie przygotować do nowych regulacji - mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
15 lipca 2016
Gazeta Wyborcza
Naprzód do miotły

Gdyby minimalna stawka w wysokości 12 zł była wyższa, pomiędzy płacą minimalną na etacie a stawką minimalną na zleceniu powstałaby przepaść, która skłoniłaby branżę utrzymania czystości do umów o pracę - mówi Marek Kowalski.

więcej  arrow
14 lipca 2016
Strefabiznesu.pl
Nowe prawo zamówień publicznych uruchomi wstrzymane przetargi

Podpisana 11 lipca br. przez prezydenta nowelizacja prawa zamówień publicznych zaimplementuje dyrektywy Unii Europejskiej, uruchamiając wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Odmrozi wstrzymane do tej pory przetargi. Nowe przepisy uwzględniają również szerokie stosowanie kryteriów pozacenowych oraz umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga.

więcej  arrow
13 lipca 2016
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Nowelizacja PZP uruchomi wstrzymane przetargi

Nowelizacja PZP pozwoli wreszcie samorządom na uruchomienie projektów współfinansowanych przez środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie przetargi w kraju były do tej pory wstrzymane ze względu na brak transpozycji dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE do polskiego porządku prawnego.

więcej  arrow
12 lipca 2016
Portalsamorzadowy.pl
Dzięki nowelizacji PZP samorządy uruchomią wstrzymane przetargi

Nowe przepisy o obligatoryjnych klauzulach społecznych oznaczają zmianę kosztów wykonywania zamówień związaną przede wszystkim z obligatoryjnym zatrudnianiem na podstawie umów o pracę. W związku z tym zamawiający i wykonawcy jak najszybciej powinni rozpocząć negocjacje, by jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji zwaloryzować dotychczasowe kontrakty. Administracja samorządowa i publiczna musi się właściwie przygotować do nowych regulacji. Obowiązek stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga – to olbrzymi krok w kierunku naprawy rynku pracy w Polsce. To szansa na wyeliminowanie umów cywilnoprawnych, które do tej pory niejednokrotnie były nadużywane - uważa Marek Kowalski.

więcej  arrow
11 lipca 2016
Strefabiznesu.pl
Stawka minimum 12 zł za godzinę uchwalona. A będzie 13 złotych

Od nowego roku każdy zatrudniony, niezależnie od stażu pracy i rodzaju umowy, ma zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia za godzinę w wysokości 12 zł. Formalnie, bo w praktyce będzie to prawie na pewno o 1 zł więcej. Sejm przyjął w czwartek 7 lipca ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. 

więcej  arrow
7 lipca 2016
TVN24bis.pl
Stawka minimalna uchwalona. "Kończy czas patologii"

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł. Skończymy z patologiami na rynku pracy - podkreśla minister Elżbieta Rafalska.

więcej  arrow
6 lipca 2016
Money.pl
Sejmowa komisja za zmienionym projektem o minimalnej stawce godzinowej za pracę

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny opowiedziała się we wtorek za zmienionym projektem o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenia i w ramach samozatrudnienia.

więcej  arrow
5 lipca 2016
Pulshr.pl
Państwowa Inspekcja Sanitarna, związki zawodowe, fizjoterapeuci: O tym będą dyskutować eksperci w tym tygodniu

Doraźny zespół problemowy RDS ds. zamówień publicznych dokona w środę (6 lipca) analizy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie unieważnienia postępowań zawiązanych z zaopatrzeniem mundurowym w sektorze Obrony Narodowej w 2016 r. Spotkanie poprowadzi Marek Kowalski.

więcej  arrow
4 lipca 2016
Pulshr.pl
Płaca minimalna w wysokości 2 tys. zł brutto? Polacy mają obawy

Krzysztof Kirejczyk, prezes portalu Praca.pl podkreśla, że głównym problemem jest wysokie opodatkowanie pracy. – Jestem zwolennikiem podnoszenia poziomu wynagrodzeń, ale przy jednoczesnym obniżaniu obciążeń podatkowych. Podniesienie płacy minimalnej bez zmniejszenia podatków powoduje wzrost kosztów pracy. To może skutkować unikaniem legalnych form zatrudnienia i uciekaniem w inne rodzaje umów – podkreśla.

więcej  arrow