Media o FPP

31 maja 2017
Inwestycje.pl
Kary umowne w zamówieniach publicznych – zbyt wygórowane kwoty i wysokie ryzyko kontraktów

Ustawodawca ograniczył do 10% ceny wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaką można żądać od wykonawcy. Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak istnieje zapis mówiący o braku możliwości ich swobodnego ustalania przez zamawiających. Ustawodawca chroni w ten sposób zasadę proporcjonalności, co pośrednio ma również służyć zabezpieczeniu interesów obu stron: wykonawców i zamawiających.

więcej  arrow
30 maja 2017
Wp.pl/Finanse
Oszczędzanie na emeryturę. Robi to coraz więcej Polaków

40 procent gospodarstw domowych na własną rękę odkłada dodatkowe pieniądze na emeryturę. Gdyby były dostępne programy oszczędzania z dopłatami państwa lub pracodawców, chętnych byłoby jeszcze więcej - wynika z danych przytoczonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

więcej  arrow
29 maja 2017
Rzeczpospolita
ZUS ściąga horrendalne składki z dawnych zleceń

Małe firmy, na które ZUS nałożył obowiązek zapłaty składek sprzed 2016 r., chcą się jednoczyć, by walczyć z niekorzystną interpretacją przepisów.

więcej  arrow
26 maja 2017
Wiadomoscihandlowe.pl
Polacy skłonni są więcej oszczędzać

Aż 89 proc. emerytów nie gromadziło oszczędności na starość. Obecnie 40 proc. gospodarstw domowych gromadzi oszczędności na cele emerytalne, a 22,2 proc. wszystkich polskich oszczędności zostało zgromadzonych na ten cel. Jednocześnie 68 proc. z nas skłonnych byłoby przystąpić do programów oszczędzania na emeryturę z dopłatami państwa lub pracodawców.

więcej  arrow
25 maja 2017
Rp.pl
Polacy uczą się oszczędzania

Zaczynamy dostrzegać, że emerytura z ZUS nie wystarczy na zabezpieczenie ich potrzeb. Aż 70 proc. z nas widzi potrzebę oszczędzania pieniędzy.

więcej  arrow
24 maja 2017
Puls Biznesu
Rośnie skłonność do oszczędzania

olacy uczą się oszczędzania i chętnie podzieliliby się odpowiedzialnością za emerytury z pracodawcą i państwem.

Na emeryturę odkłada 43 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym w kwietniu tego roku przez GfK Polonia na zlecenie Nationale-Nederlanden.

więcej  arrow
23 maja 2017
Inwestycje.pl
Polacy skłonni są więcej oszczędzać

Polacy zmieniają swoje nastawienie do oszczędzania. Aż 89% emerytów nie gromadziło oszczędności na starość. Obecnie 40% gospodarstw domowych gromadzi oszczędności na cele emerytalne, a 22,2% wszystkich polskich oszczędności zostało zgromadzonych na ten cel. Jednocześnie 68% z nas skłonnych byłoby przystąpić do programów oszczędzania na emeryturę z dopłatami państwa lub pracodawców.

więcej  arrow
22 maja 2017
Rynekzdrowia.pl
FPP: instytucja kary umownej w ochronie zdrowia jest nadużywana

Federacja Przedsiębiorców Polskich w raporcie „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia” wskazuje, że instytucja kary umownej jest nadużywana. Dodatkowo umowy zawierają m.in. nierealne terminy dostaw, zbyt długie terminy płatności.

więcej  arrow
19 maja 2017
Inwestycje.pl
Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia

Dobre praktyki w zamówieniach publicznych to korzyści dla zamawiających i gospodarki Nadużywanie instytucji kary umownej, nierealne terminy dostaw, zbyt długie terminy płatności, wybiórcze stosowanie pozacenowych kryteriów przetargu, brak możliwości negocjacji warunków kontraktu, a także wymuszanie zrzekania się odsetek ustawowych czy zakaz cesji wynagrodzenia – to jak wynika z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich główne bolączki sektora zamówień publicznych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia.

więcej  arrow
18 maja 2017
Portalsamorzadowy.pl
Federacja Przedsiębiorców Polskich: Klauzule umowne to bolączka sektora zamówień publicznych

Dobre praktyki w zamówieniach publicznych to korzyści dla zamawiających i gospodarki - przypomina Federacja Przedsiębiorców Polskich. Niestety, mimo nowelizacji prawa zamówień publicznych, wciąż jest wiele do poprawy.

więcej  arrow
17 maja 2017
Instytutzzp.pl
Problemy z minimalną stawką godzinową

Mimo obowiązywania od początku bieżącego roku gwarancje minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych przy realizacji zamówień publicznych nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ich dokumentacji. Kontynuując wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wysyłanie „żółtych kartek” instytucjom zapominającym o klauzulach społecznych oczekujemy ich ustosunkowania się do zawartych w naszych pismach uwag.

więcej  arrow
16 maja 2017
Polskieradio.pl
Dlaczego potrzebujemy oszczędności emerytalnych?

Upowszechnienie dodatkowego oszczędzania na emeryturę podniesie wysokość przyszłych emerytur, zwiększy dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczy zależność polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy.

więcej  arrow
15 maja 2017
eGospodarka.pl
Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Potrzebne emerytom i komu jeszcze?

Niska wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych jest już niemal pewna. Podobnie pewnikiem staje się konieczność podjęcia samodzielnych kroków, które pomogą utrzymać dotychczasowy standard życia również na emeryturze. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę to jednak nie tylko szansa na wyższe świadczenia. Jego upowszechnienie może m.in. zwiększyć dostępność kapitału finansującego rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz zminimalizować zależność rodzimej gospodarki i giełdy od obcego kapitału.

więcej  arrow
12 maja 2017
Rzeczpospolita
Szpitale robią wszystko, by nie spłacać długów

Dostawcy szacują, że zobowiązania lecznic wynoszą już 15 mld zł. Postulują zmiany, dzięki którym zapłatę za usługi i sprzęt otrzymaliby w terminie. Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała raport, z którego wynika, że szpitale, zamawiając usługi w zewnętrznych firmach, stosują triki niezgodne z prawem.

więcej  arrow
11 maja 2017
Gazeta Ubezpieczeniowa
IGTE: Polska potrzebuje oszczędności emerytalnych

Upowszechnienie dodatkowego oszczędzania na emeryturę podniesie wysokość przyszłych emerytur, zwiększy dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczy zależność polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy.

więcej  arrow
10 maja 2017
Strefabiznesu.pl
Dlaczego potrzebujemy oszczędności emerytalnych
Upowszechnienie dodatkowego oszczędzania na emeryturę podniesie wysokość przyszłych emerytur, zwiększy dostępność kapitału finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw i długoterminowych inwestycji oraz ograniczy zależność polskiej gospodarki i giełdy od kapitału z zagranicy.
więcej  arrow
9 maja 2017
Życiewarszawy.pl
ZUS wypowiada umowę ochronie

Oddział w Płocku rezygnuje ze współpracy z firmą, która płaci poniżej minimalnego wynagrodzenia. NSZZ Solidarność, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich pokazali Zakładowi żółtą kartkę. Na podstawie skarg otrzymanych od pracowników stwierdzili, że w niektórych oddziałach ZUS dochodzi do łamania przepisów o najniższym wynagrodzeniu. O sprawie napisała poniedziałkowa „Rzeczpospolita".

więcej  arrow
8 maja 2017
Logistyczny.com
Transportowe IQ

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

więcej  arrow
5 maja 2017
Galeriehandlowe.pl
Amerykańskie inwestycje w Polsce

Przez 25 lat amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce prawie 30 miliardów dolarów

więcej  arrow
4 maja 2017
Inwestycje.pl/Manager
Inteligentny transport usprawni siatkę połączeń
System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach i obniżenie cen przy wzroście jakości usług. Dodatkowo system zapewni stymulację rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.
więcej  arrow
4 maja 2017
Inwestycje.pl/Manager
Inteligentny transport usprawni siatkę połączeń
System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach i obniżenie cen przy wzroście jakości usług. Dodatkowo system zapewni stymulację rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.
więcej  arrow