Media o FPP

30 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Terminy dostaw pozornym kryterium oceny

Wykonawca, który jest przekonany o niewłaściwości doboru kryteriów oceny ofert, może skorzystać z drogi odwoławczej. Na razie jednak nie ma utrwalonej linii orzeczniczej, która wskazywałaby kierunek wykładni nowych przepisów.

więcej  arrow
29 czerwca 2017
Nowyoutosurcing.pl
Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat

Alarmująca sytuacja demograficzna wśród wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat. W trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych.

więcej  arrow
28 czerwca 2017
Dziennik Gazeta Prawna
Debata DGP: Kontrola zadłużenia szpitali wymaga szanowania praw ich kontrahentów

Czy handel długami powinien być nadzorowany przez organy założycielskie, czy pozostawać w gestii zarządzających? O sytuacji finansowej lecznic i otoczeniu prawnym rozmawiali uczestnicy debaty DGP.

więcej  arrow
27 czerwca 2017
Instytutzzp.pl
Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada na wspólny apel ws. promowania umów o pracę

Izba w Gdańsku jako pierwsza odpowiedziała na wspólne pismo IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich, wysłane do 16 RIO w całym kraju.

Dotyczyło ono promowania za pośrednictwem Izby stosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach realizowanych przez kontrolowane instytucje.

więcej  arrow
26 czerwca 2017
Instytutzzp.pl
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wyjaśnia zamówienie na usługi ochrony

Nasza wspólna z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich interwencja w ŁARR dotyczyła zamówienia na usługi ochrony budynku Agencji przy ul. Narutowicza 34.

Obawialiśmy się, że zarezerwowane na potrzeby jego realizacji środki nie będą wystarczyły na wypłacanie minimalnego wynagrodzenia strzegącym nieruchomość ochroniarzom.

więcej  arrow
23 czerwca 2017
Nettle.pl
Kary umowne przy przetargach

Sektor zamówień publicznych z uwagi na swoją wielkość  powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem ( w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł). Tymczasem Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje w raporcie „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych przez zamawiających w ochronie zdrowia”, że instytucja kary umownej jest nadużywana. Dodatkowo umowy zawierają m.in. nierealne terminy dostaw i zbyt długie terminy płatności.

więcej  arrow
22 czerwca 2017
Wspolnota.org
Niewłaściwe praktyki zamawiających, czyli łamanie intencji ustawodawcy

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę na niewłaściwe stosowanie klauzul umownych przez zamawiających w obszarze ochrony zdrowia. Terminy dostaw stały się kryteriami ocen ofert w zamówieniach publicznych. To sprzeczne z intencją Ustawodawcy. Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę – uważa Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

więcej  arrow
21 czerwca 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Terminy dostaw to pozorne kryteria oceny ofert

Nowelizacja p.z.p. zobowiązała zamawiających do odejścia od dyktatu ceny poprzez stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wśród obecnie dominujących jest kryterium dostawy, który tylko pozornie uwzględnia aspekty pozacenowe i jest sprzeczne z intencją ustawodawcy - podaje Federacja Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
20 czerwca 2017
Instytutzzp.pl
TySol.pl: „Solidarność” pisze do RIO w sprawie zamówień publicznych

„Instytucje publiczne powinny przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy, a przede wszystkim powinny stać na straży obowiązującego prawa”.

więcej  arrow
18 czerwca 2017
Rp.pl
Apel przedsiębiorców o sprawdzanie samorządów, które nie chcą płacić za etaty w zamówieniach publicznych

„Solidarność” i przedsiębiorcy apelują o skrupulatne sprawdzenie samorządów, które nie chcą płacić za etaty w zamówieniach publicznych.

więcej  arrow
16 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Zamówienia publiczne: kary umowne zbyt wygórowane

Ustawodawca ograniczył do 10 proc. ceny wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaką można żądać od wykonawcy.

więcej  arrow
14 czerwca 2017
Gazetaprawna.pl
Pracodawcy chcą szybkiej zmiany nowych przepisów dotyczących outsourcingu

Business Centre Club, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego mają przesłać dziś do premier Beaty Szydło pismo, w którym krytycznie odnoszą się do obowiązujących od wczoraj przepisów. Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027).

więcej  arrow
13 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Paragraf na każdą firmę

Od wtorku o tym, kto zapłaci więcej składek, zdecyduje urzędnik. Pracodawcom grozi fala upadłości.

więcej  arrow
12 czerwca 2017
Rp.pl
Taksówkarze: uporządkowanie przewozów nie może ograniczać konkurencji

Planowane zmiany ustawy o transporcie drogowym są systematycznie atakowane przez środowisko korporacji taksówkarskich, które żąda stałej ochrony swoich przywilejów i ograniczenia konkurencji wyłącznie do usług taksówek. Wszelkie inne przewozy osób powinny mieć według korporacji taksówkarskich takie same obowiązki. To jednak oznacza ograniczanie konkurencji i działanie na niekorzyść obywateli, którzy nie będą mogli świadomie decydować o rodzaju wybieranych usług i będą ponosić wyższe koszty przewozów.

więcej  arrow
9 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Kapitałowa zwyżka emerytur

Dzięki pracowniczym planom kapitałowym mężczyźni otrzymają emerytury równe dwóm trzecim, a kobiety – połowie swojej ostatniej pensji – szacują eksperci. Bez PPK będzie to znacznie mniej.

więcej  arrow
8 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Niepewny los pieniędzy z OFE

Eksperci ostrzegają: Oszczędności emerytalne powierzone w zarządzanie PFR mogą posłużyć do sfinansowania takich kontrowersyjnych inwestycji jak przekop Mierzei Wiślanej.

więcej  arrow
7 czerwca 2017
Wyborcza.biz
FPP za przywilejami korporacji taxi i jasnymi zasadami dla innych przewoźników

Uporządkowanie rynku transportu osobowego powinno obejmować zachowanie przywilejów korporacji taksówkarskich obowiązujących (przy skrupulatnej kontroli przestrzegania wymogów), ale jednocześnie należy ustanowić przejrzyste zasady funkcjonowania innych form przewozów osób w oparciu o nowe technologie, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

więcej  arrow
6 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Uber - szansa czy zagrożenie?

Patologie na rynku przewozu osób, na które powołują się taksówkarze, nie istnieją. Rząd musi chronić małych przedsiębiorców przed oligopolem – twierdzą eksperci, komentujący protest.

więcej  arrow
5 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Dobrowolna składka od lipca 2018 r.

Na początek dobrowolną składkę zapłacą firmy powyżej 250 pracowników,
na koniec dołączą nawet najmniejsze firmy, a od 2020 r. administracja.

więcej  arrow
3 czerwca 2017
Instytutzzp.pl
Opinia GIODO z mrożącym efektem na stosowanie klauzuli zatrudnieniowej?

Do takiego wniosku można dojść po lekturze odpowiedzi Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Pismo stanowi element dyskusji na temat „żółtej kartki”, którą przyznaliśmy tej instytucji wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich w związku z brakiem wymogu o zatrudnianie wykonujących zamówienie na usługi ochrony pracowników na podstawie umowy o pracę.

więcej  arrow
2 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Taksówkarze zablokują miasta

Polscy taksówkarze, w ramach protestu przeciwko Uberowi, w poniedziałek będą blokować ulice największych miast w naszym kraju. Główny impet protestów uderzy jednak w Warszawę.

więcej  arrow
2 czerwca 2017
Instytutzzp.pl
Łódzkie instytucje odpowiadają na „żółte kartki”

W ostatnich tygodniach wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wysyłaliśmy „żółte kartki” do instytucji publicznych, które naszym zdaniem nie zarezerwowały dostatecznie dużo środków, umożliwiających wypłacanie minimalnej stawki godzinowej wykonującym na ich potrzeby usługi ochroniarskie.

więcej  arrow
1 czerwca 2017
Rzeczpospolita
Polskie firmy płacą z największym opóźnieniem

Mamy najwyższy w Europie odsetek faktur płaconych z co najmniej 120-dniowym poślizgiem.

więcej  arrow