Media o FPP

31 lipca 2017
Parkiet
Firmy czekają na przepisy o PPK

eforma emerytalna wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. – ogłosił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Dzięki temu ZUS, instytucje finansowe i przedsiębiorcy, którzy będą musieli wprowadzić PPK, zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

więcej  arrow
28 lipca 2017
Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy boją się dodatkowych kosztów

Wprowadzenie reformy emerytalnej przesunięto na lipiec 2018 roku. Reforma emerytalna wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. – ogłosił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Dzięki temu ZUS, instytucje finansowe i przedsiębiorcy, którzy będą musieli wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

więcej  arrow
27 lipca 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Zamawiający częściej stosują klauzule społeczne

Ze sprawozdania UZP za 2016 r. wynika, że instytucje zamawiające coraz chętniej stosują w przetargach publicznych klauzule społeczne. Najczęściej sięgają po wymóg zatrudniania na etat - podaje Gazeta Prawna.

więcej  arrow
26 lipca 2017
Dziennik Gazeta Prawna
Śmieciówki źle widziane w przetargu

Zamawiający coraz chętniej uwzględniają klauzule społeczne, zwłaszcza dotyczące zatrudnienia na etat. Niechlubnym wyjątkiem jest branża ochroniarska.

więcej  arrow
25 lipca 2017
Inwestycje.pl
Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów

Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych. Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

więcej  arrow
24 lipca 2017
Zdrowie.abc.com.pl
Firmy dostawcze kredytują szpitale

Szpitale coraz częściej zmuszają firmy startujące w przetargach do rezygnacji z odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

więcej  arrow
21 lipca 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Szpital płaci z opóźnieniem i wymaga rezygnacji z odsetek ustawowych

Szpitale nielegalnie wymuszają na firmach startujących w przetargach rezygnację z odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach - pisze Gazeta Prawna.

więcej  arrow
20 lipca 2017
Puls Biznesu
Odpłatna umowa ze „świętą" stawką

Wynagrodzenia Wypłaty za zlecenia mogą być sprawdzane przez PIP także podczas kontroli dotyczących innych spraw. O nieprawidłowościach dowie się też ZUS

więcej  arrow
19 lipca 2017
Dziennik Gaqzeta Prawna
Przedsiębiorcy nie chcą wchodzić na rynek publicznych zamówień

Prawie 40 proc. polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty – pokazują najnowsze dane. Najmniejsza konkurencja jest przy dostawach, największa przy robotach budowlanych.

więcej  arrow
18 lipca 2017
Dziennik Gazeta Prawna
Przedsiębiorcy zmuszani do kredytowania służby zdrowia

Szpitale wymuszają na firmach startujących w przetargach rezygnację z odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach. To niezgodne z prawem, a mimo to coraz częściej stosowane.

więcej  arrow
17 lipca 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Zamawiający nie może wymagać zrzeczenia się odsetek w razie braku płatności

Zamawiający wielokrotnie wymagają od wykonawców zrzeczenia się prawa do odsetek w razie opóźnienia w braku płatności wynagrodzenia. Zachowanie takie jest niezgodne z prawem polskim i unijnym - zaznacza Federacja Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
14 lipca 2017
Rynekzdrowia.pl
FPP i NRPIP: pilnie potrzebna ochrona zawodu pielęgniarskiego

FPP i NRPIP alarmuje, iż sytuacja demograficzna wśród wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego jest katastrofalna. Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat. Stąd potrzebna jest pilnie ochrona zawodu.

więcej  arrow
13 lipca 2017
Instytutzzp.pl
Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza zamówienia na usługi ochrony

Po wspólnej interwencji IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polski w sprawie zamówienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej zainterweniowała PIP.

więcej  arrow
12 lipca 2017
Log4.pl
Niedozwolone praktyki w umowach zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych zwraca uwagę na wyrównanie praw i wpływu na zamówienie między wykonawcą i zamawiającym. Jednak praktyka daleka jest od obowiązków ustawowych. W SIWZ nagminnie pojawiają się zapisy niezgodne z prawem polskim i Unii Europejskiej, które w rażący i wyraźny sposób szkodzą przedsiębiorcom i stawiają zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji. Jednym ze szkodliwych zapisów SIWZ jest nakaz zrzeczenia się ustawowo przewidzianych odsetek za opóźnienia w płatnościach na rzecz wykonawcy.

więcej  arrow
11 lipca 2017
Rynekaptek.pl
FPP: wydłużone terminy płatności niezgodne z SIWZ

Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z pewnymi kontrowersjami - zauważa FPP.

więcej  arrow
10 lipca 2017
Abc.com.pl
Będzie rosło zadłużenie szpitali

adłużenie placówek publicznych będzie się zwiększało, jeżeli nie zostaną zniesione ograniczenia w sprzedaży wierzytelności – uważają eksperci – informuje Rzeczpospolita.

więcej  arrow
7 lipca 2017
Galeriehandlowe.pl
Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat.

więcej  arrow
6 lipca 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Nadmierne wydłużanie terminów płatności narusza prawa wykonawców

Zamawiający wielokrotnie stosują termin płatności jako kryterium oceny ofert. Zawieranie w SIWZ zapisów, które termin ten określają powyżej 60 dni jest niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - donosi Federacja Przedsiębiorców Polskich. Federacja Przedsiębiorców Polskich w oparciu o raport "Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia" zauważa, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium oceny ofert. Dodatkowo, przedłużanie go ponad 60 dni jest niezgodne z prawem, które nakazuje zapłatę w określonym czasie.

więcej  arrow
5 lipca 2017
Rzeczpospolita
Długi szpitali ciążą przedsiębiorcom

Zadłużenie placówek publicznych będzie rosło, jeśli resort zdrowia nie zniesie ograniczeń w sprzedaży wierzytelności – uważają prawnicy.

więcej  arrow
4 lipca 2017
Pulsmedycyny.pl
FPP: konieczna wymiana pokoleniowa w zawodzie pielęgniarki

W ubiegłym roku średni wiek pielęgniarek i położnych wynosił 50,79 lat. Dane jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia ze „starą demograficznie grupą zawodową” i należy podjąć działania mające na celu wymianę pokoleniową.

więcej  arrow
3 lipca 2017
Abc.com.pl
Średnia wieku pielęgniarek i położnych to ponad 50 lat

Z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych w Polsce. W roku 2016 wynosił on już 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Według statystyk 69,5 procenta aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat.

więcej  arrow