Media o FPP

5 listopada 2018
Puls Biznesu
Szef UOKiK zlustruje podatki firm

Dostęp prezesa urzędu antymonopolowego do rozliczeń podatkowych ma ułatwić nakładanie kar na firmy


Na początku października zapowiedzieliśmy, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma uzyskać znacznie większe uprawnienia, m.in. dostęp do danych chronionych tajemnicą skarbową i bankową. Nasze informacje potwierdza opublikowany kilka dni temu projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawiera wiele rozwiązań wzmacniających kompetencje prezesa UOKiK (przykłady w ramce).

Najdalej idącym nowym uprawnieniem będzie dostęp do wrażliwych informacji stanowiących obecnie tajemnicę skarbową (m.in. wgląd w rozliczenia podatkowe z fiskusem, deklaracje podatkowe, stan zaległości, akta postępowań skarbowych). W uzasadnieniu projektu, opracowanego przez UOKiK i resort przedsiębiorczości, zostały zawarte argumenty za dołożeniem mu tych kompetencji. Okazuje się, że są one prezesowi UOKiK konieczne do… łatwiejszego nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych oraz ich egzekwowania.

---------------

— To zadziwiająca i naciągana argumentacja. Zdecydowana większość firm ma obowiązki sprawozdawcze, a więc musi sporządzać sprawozdania finansowe i raporty, w których przedstawia także wysokość osiąganych obrotów. Nie słyszałem, aby kiedykolwiek prezes UOKiK informował, że ma problemy z ustaleniem rocznego obrotu firmy, na którą zamierza nałożyć karę finansową. Podejrzewam, że chęć uzyskania swobodnego dostępu do danych objętych tajemnicą skarbową wynika z zapobiegliwości, że kiedyś takie uprawnienie może się przydać, albo wynika ze zwykłej wygody urzędu. Taka motywacja jest niedopuszczalna. Pojawia się też pytanie, co z bezpieczeństwem danych podatkowych, które stanowią tajemnicę skarbową firm — mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

więcej: https://www.pb.pl/szef-uokik-zlustruje-podatki-firm-944376

 arrow powrót