CALPE

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

Niezależny ośrodek badawczy specjalizujący się w ewaluacji projektowanych regulacji prawnych

 

CALPE