Członkowie

          

 

 

 Firmy Członkowskie

 logotypy / logos2.jpg
 
 logotypy / logos3.jpg
 
 logotypy / logos4.jpg
 
 logotypy / logos5.jpg
 
logotypy / logos6a.jpg
logotypy / logos6b.jpg
 
                                                                                               członkowie / 170_z_gen.jpg                                    
 

 

Komunikaty FPP

1 grudnia 2020
FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+na posiłki dla pracowników to 100 tys. nowych miejsc pracy
Wzrost siły nabywczej Polaków

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – pozwoliłoby na utworzenie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy. Ponadto przyznanie pracownikom benefitu żywieniowego przełożyłoby się na wzrost ich siły nabywczej o ok. 9,6%, przy jednoczesnym spadku udziałów kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy o 2,2 pkt proc.

więcej  arrow
 

Media o FPP

3 grudnia 2020
Dziennik Gazeta Prawna
Oszczędzanie bez (unijnych) granic

Obywatele państw członkowskich UE, w tym Polacy, będą mieli możliwość indywidualnego oszczędzania na starość w ogólnounijnym programie.

więcej  arrow