Członkowie


 
 

   PSC                                              ogólny / LOGO_PZPO_z_rokiem.jpg                                 ogólny / logo_strateramed_2.jpg                             ZPPM                             

 
 
                                                                                              ogólny / IGTE_poprawione.jpg                              ogólny / ZPPPT_-_Logotyp_3.jpg
 
                                                                                                        
Firmy Członkowskie  
 
  
           firmy członkowskie / czwsp1.jpg
    firmy członkowskie / czwsp2.jpg
                                             firmy członkowskie / czwsp3.jpg
 
 
 
              firmy członkowskie / czoch1.jpg
              firmy członkowskie / czoch2.jpg
              firmy członkowskie / czoch3.jpg
            firmy członkowskie / czoch4.jpg
              firmy członkowskie / czoch5.jpg
              firmy członkowskie / czoch6.jpg
 

 
           firmy członkowskie / stratera_zw_1.jpg
        firmy członkowskie / stratera_zw_2.jpg
              firmy członkowskie / stratera_zw_3.jpg
 
 
 
                                                                  firmy członkowskie / emer_1.jpg
                                                                  firmy członkowskie / emer_2.jpg
                                                                                  firmy członkowskie / emer_3.jpg
 
 
 
 firmy członkowskie / m1-1.jpg
 

 firmy członkowskie / m2-2.jpg

 

 
 
       firmy członkowskie / m3.jpg
 
 
      firmy członkowskie / m4.jpg
 
 
        firmy członkowskie / m5.jpg
 
 
      firmy członkowskie / m6.jpg
 
 
             firmy członkowskie / m7.jpg
 
 
 
                                                              firmy członkowskie / gen_woj_korzeb_uber.jpg
 

 

                                                                   firmy członkowskie / czyst1.jpg

 
 
                                                               firmy członkowskie / czyst2.jpg
 
 

                                                                firmy członkowskie / czyst3.jpg

Członkowie

Komunikaty FPP

19 czerwca 2018
FPP i Instytut Emerytalny: PPK pobudzi gospodarkę i giełdę w Polsce
Ważnym aspektem jest możliwość dziedziczenia środków z PPK

Środki wpłacane w ramach PPK będą co do zasady inwestowane w fundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty, gdzie każdy uczestnik będzie automatycznie przypisany do funduszu odpowiedniego do jego daty urodzenia. Środki gromadzone w ramach PPK będą inwestowane w większości w Polsce, w polskie papiery dłużne oraz udziałowe. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że tym samym PPK przyczyni się do rozwoju rodzimej gospodarki i budowy polskiego kapitału oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce. Szansę na silny bodziec wzrostowy ma także GPW w Warszawie, która będzie istotnym elementem systemu inwestowania środków z PPK.

więcej  arrow

Media o FPP

22 czerwca 2018
Pulshr.pl
PPK to szansa dla gospodarki i impuls dla giełdy

Środki gromadzone w ramach PPK (pracownicze plany kapitałowe) mają być inwestowane w większości w Polsce, w krajowe papiery dłużne oraz akcje. Dałoby to nowy impuls, przede wszystkim mocno zdołowanej polskiej giełdzie.

więcej  arrow