Komunikaty FPP

13 listopada 2018
Fundamenty polskiej gospodarki uzasadniają podwyżkę ratingu
Dobra równowaga makroekonomiczna

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg dobrych wiadomości na temat polskich finansów publicznych. Agencja Standard & Poor’s podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z BBB+ do A-. Kilka dni później GUS opublikował zaktualizowany szacunek deficytu i długu sektora instytucji rządowych oraz samorządowych, mierzony zgodnie z metodyką europejską. Wynika z niego, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniósł 1,4% PKB. To o 0,3 pkt proc. mniej niż wynikało z pierwotnych szacunków. Wynik osiągnięty w ubiegłym roku był najlepszy od czasu transformacji polskiej gospodarki.

więcej  arrow
8 listopada 2018
FPP i CALPE: Zniesienie limitu 30-krotności to zły pomysł – państwo straci finansowo
Biedni będą dopłacać do emerytur bogatych

Pracodawcy i związki zawodowe od miesięcy apelują o nie likwidowanie limitu składek na ZUS na poziomie 30-krotności pensji minimalnej. W długim terminie biedni będą dopłacać do emerytur bogatych, a państwo straci finansowo. Ponadto drastycznie zwiększy się rozwarstwienie poziomu emerytur, wpływy ze składki zdrowotnej zmniejszą się o ok. 270 mln zł, a samorządy otrzymają rocznie ok. 560 mln zł mniej z tytułu PIT. Brak właściwie przeprowadzonych konsultacji społecznych był powodem skierowania przez Prezydenta ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia te są w pełni uzasadnione.

więcej  arrow