KORONAWIRUS

  Działania FPP

 

  2020-03-03 Propozycje poprawek do ustawy z dnia 3 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  2020-03-11 Propozycja rozwiązań służących ograniczeniu oddziaływania wprowadzanych środków bezpieczeństwa na sytuację ekonomiczną

  2020-03-17 Wniosek o zawieszenie prac nad ustawą przekształacającą OFE

  2020-03-19 Propozycja odroczenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów nowatorskich

  2020-03-20 Wniosek o przedłużenie ważności badań lekarskich i psychologicznych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

  2020-03-20 Wniosek do MI oraz MR określający oczekiwane kierunki działań i rekomendacje rynku budowlanego w sytuacji pandemii wywołanej wirusa SARS-CoV-2

  2020-03-24 Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości

  2020-03-27 Deklaracja ZUS przedstawiona FPP dotycząca przygotowań w sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2

  2020-03-27 Stanowisko FPP w związku z prowadzonymi w Sejmie pracami nad pakietem gospodarczych rozwiązań antykryzysowych

  2020-04-08 Informacja GIS dla branży pogrzebowej w sprawie transportu zwłok

  2020-04-09 Prośbą o propozycje rozwiązań w obszarze zatrudnienia i warunków pracy, które pozwolą uruchomić biznes w sytuacji pamdemii wirusa SARS-CoV-2

  2020-04-10 Odpowiedź MSWiA w sprawie przedłużenia ważności badań lekarskich i psychologicznych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej