Media o FPP

12 sierpnia 2020
Forumtransportu.pl
Polska powinna przetwarzać 50% odpadów komunalnych, a przerabia zaledwie 26%

Dwa lata temu zaktualizowana została ustawa o przetwarzaniu odpadów, w której do polskiego prawodawstwa weszły dyrektywy unijne. Według nich jeszcze w tym roku Polska musi osiągnąć 50%-owy poziom recyklingu i przetwórstwa odpadów komunalnych. To aż 6 milionów ton śmieci. Obecnie jednak system przetwórstwa i recyklingu śmieci to zaledwie około 26% odpadów. Daleko nam więc do spełnienia unijnych wymagań.

więcej  arrow
11 sierpnia 2020
Parkiet
Firmy chcą wsparcia

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać. Będzie modyfikowana dwa razy w tygodniu – informuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z listy mogą być wykreślane te powiaty, w których sytuacja się poprawiła. Mogą na nią trafić nowe.

więcej  arrow
10 sierpnia 2020
Interia.pl
Polska powinna przetwarzać 50 proc. odpadów komunalnych, a przerabia zaledwie 26 proc.

Dwa lata temu zaktualizowana została ustawa o przetwarzaniu odpadów, w której do polskiego prawodawstwa weszły dyrektywy unijne. Według nich jeszcze w tym roku Polska musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przetwórstwa odpadów komunalnych. To aż 6 milionów ton śmieci. Obecnie jednak system przetwórstwa i recyklingu śmieci to zaledwie około 26 proc. odpadów. Daleko nam więc do spełnienia unijnych wymagań.

więcej  arrow
7 sierpnia 2020
Rzeczpospolita
Do wykorzystania są jeszcze grube miliardy

Dotychczas rząd wydał nieco ponad połowę z szacowanej na 100 mld zł tarczy antykryzysowej. Reszta może się przydać na pomoc dla firm w razie lokalnych lockdownów.

więcej  arrow
6 sierpnia 2020
Pracodawcagodnyzaufania.pl
Pracodawcy i związkowcy będą wspólnie monitorować zamówienia publiczne

Praktyczna realizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) znacząco odbiega od intencji ustawodawcy.

więcej  arrow
5 sierpnia 2020
Money.pl
Recykling. Polska potrzebuje jednego powszechnego systemu kaucyjnynego

W Polsce należy wprowadzić jeden powszechny system kaucji za butelki plastikowe i szklane oraz puszki metalowe po napojach - przekonują Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

więcej  arrow
4 sierpnia 2020
Rzeczpospolita
Młody, zdolny, bez pracy

Aż co trzeci nowy bezrobotny to osoba do 30. roku życia. W pandemicznym kryzysie młodzi są zwalniani, bo zwykle pracują na umowy cywilnoprawne. Trudniej im też będzie znaleźć nową pracę.

więcej  arrow
3 sierpnia 2020
Interia.pl
Recesja. Powrót koniunktury możliwy najwcześniej w połowie 2021 roku

Pakiety pomocowe dla firm i odmrożenie gospodarki sprawiły, że stopniowo poprawia się sytuacja mikro-, małych i średnich firm. Podobnie jak ich nastroje. Wskaźnik Barometru EFL po raz pierwszy od III kwartału 2019 roku przekroczył 50 pkt, co wskazuje na korzystną ocenę warunków do rozwoju sektora MŚP. Mimo to przedsiębiorcy mniej optymistycznie niż w maju patrzą na perspektywy powrotu do stanu sprzed pandemii. – Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, jednak gospodarka najwcześniej w połowie 2021 roku wróci do poziomu aktywności sprzed kilku miesięcy – ocenia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow