Stanowiska FPP

2018-06 Stanowisko w sprawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - waloryzacja

2018-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 4a

2018-05 Stanowisko w sprawie nowego Prawa zamówień publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)

2018-05 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych w Polsce. Zielona Księga

2018-05 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

2018-01 Stanowisko w sprawie nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

2018-01 Stanowisko w sprawie nowych instrumentów UE

2017-12 Stanowisko w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych

2017-11 Stanowisko w sprawie Konsultacji Społecznych do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

2017-11 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych

2017-10 Stanowisko w sprawie zmiany ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

2017-10 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2017-08 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

2017-08 Stanowsko w sprawie odwołania usług społecznych

2017-06 Stanowisko w sprawie wydłużonych terminów zapłaty