Zasady członkostwa

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

 

Zgodnie z § 7 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich:

Członkami Federacji (FPP) mogą być związki pracodawców, przedsiębiorców, inne zrzeszenia organizacji lub pracodawców.

 

Zgodnie z § 8 Statutu Federacji Przedsiębiorców Polskich:

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Federacji, na pisemny wniosek kandydata, na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Zasady członkostwa

Komunikaty FPP

17 października 2017
FPP: Dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to tylko 5 zł
Kiedy państwo zacznie dbać o jakość opieki nad pacjentami?

Stawki żywieniowe dla pacjentów w szpitalach – które ustalają kierownicy poszczególnych podmiotów leczniczych – wynoszą w większości placówek w Polsce 5 zł dziennie. To niedopuszczalnie niska kwota dla osób wymagających wzmocnienia organizmu w chorobie czy po zabiegach. Niepokojące jest także, że rosną ceny energii, paliwa i żywności – a stawka żywieniowa jest cały czas na tym samym poziomie.

więcej  arrow

Media o FPP

19 października 2017
Politykazdrowotna.com
5 zł stawki żywieniowej w szpitalach. Dieta czy głodówka?

W większości szpitali w Polsce żywieniowa stawka dzienna wynosi zaledwie 5 złotych - wynika z informacji przekazanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich. O wysokości stawki żywieniowej na pacjenta dyrektor każdego podmiotu decyduje sam.- Jej wielkość powinna być ustalana rozporządzeniem ministra zdrowia dla wszystkich placówek medycznych - apeluje FPP.

więcej  arrow