Komunikaty FPP

29 listopada 2016
FPP: Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy im. dr A. Jurasza oszczędza czas i pieniądze na outsourcingu usług
Outsourcing usług w szpitalach realnie zmniejsza koszty i poprawia jakość funkcjonowania placówek ochrony zdrowia

Polskie szpitale od lat z sukcesami korzystają z usług firm zewnętrznych rezygnując z kosztownych i wielokrotnie nieefektywnych rozwiązań in-house. Dobrze zarządzany proces delegowania usług takich jak pranie, sprzątanie, ochrona czy specjalistyczne usługi techniczne generuje realne oszczędności przy zachowaniu oczekiwanej (a często przy jednoczesnej poprawie) jakości tych usług na terenie szpitala. Takie rozwiązanie zmniejsza też liczbę pozamedycznych procedur, którymi musi zajmować się szpital. Tym samym zwiększa się efektywność działania placówki, gdyż może ona wykonywać swoje podstawowe cele statutowe mając jednocześnie zapewnione zaplecze wysokiej jakości.

więcej  arrow
22 listopada 2016
FPP: Jak Państwo zabezpieczy szpitalom wzrost minimalnego wynagrodzenia?
Firmy usługowe mają problemy z waloryzacją kontraktów ze szpitalami

Szpitale w Polsce są zadłużone na ponad 10 mld zł. W związku ze złą kondycją finansową – wynikającą m.in. z kłopotów w pozyskaniu kredytowania – szpitale nagminnie wydłużają terminy płatności z ustawowych 65 dni do nawet 120, czyli odraczają płatności aż o 4 miesiące. Natomiast w przypadku dostaw leków umowy są konstruowane jednostronnie, tak żeby dostawa leków odbywała się na żądanie, ale faktura była wystawiana jedynie raz w miesiącu.

więcej  arrow
15 listopada 2016
FPP: Zamówienia publiczne na usługi są tańsze od in-house
NIK w raporcie już dawno wskazał, że usługi in-house są mało efektywne

Outsourcing usług chroni Zamawiających przed kosztami zwolnień czy strajków

 

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce to 270 mld złotych, z czego około 100 mld zł to usługi realizowane wewnętrznie, czyli bez przetargów[1]. Wejście w życie części nowelizacji PZP o usługach in-house może doprowadzić nie tylko do chaosu w wielu sektorach polskiej gospodarki, ale może również oznaczać bezrobocie dla dziesiątek tysięcy osób.

więcej  arrow
14 listopada 2016
DEBATA RZECZYPOSPOLITEJ I FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
ROSNĄCE KOSZTY PRACY A SYTUACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy, które zakładają podwyższenie płacy minimalnej aż o 8,1 proc. – do 2.000 zł. Musi ona zostać objęta waloryzacją w zamówieniach publicznych, podobnie jak stawka 13 zł za godzinę w umowach zlecenia. Łącznie jest to najwyższa dotychczasowa podwyżka na rynku pracy. W samych szpitalach wzrost nakładów na funkcjonowanie może wynieść aż 0,3 mld zł – z tytułu rosnących kosztów pracy. Pokrycie dodatkowych wydatków spada tym samym na samorządy, których obowiązkiem jest finansowanie szpitali. Warto dodać, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło już ok. 10 mld złotych.

więcej  arrow
3 listopada 2016
FPP: Szpitalom opłacają się zamówienia publiczne na usługi
Realizacja usług w ramach in-house wiąże się z większymi nakładami na kadry i zaplecze techniczne

Na mocy kolejnej nowelizacji ustawy PZP zamawiający mogą zlecać usługi swoim spółkom-córkom. Oznacza to, że z rynku zamówień publicznych może zniknąć wiele firm, które zajmowały się świadczeniem usług – m.in. utrzymania czystości, cateringowych czy ochroniarskich – gdyż mogą one teraz być zlecane wewnętrznie. Odejście od systemu konkursu ofert może jednak oznaczać wyższe koszty realizacji zamówień i pogorszenie ich jakości. Przykładowo szpitale – rezygnując z przetargów – będą musiały zwiększyć nakłady zarówno na administrację kadrową, jak i kwestie techniczne, które do tej pory były w gestii firm-wykonawców usług. A to może się po prostu szpitalom nie opłacać. To wykonawca do teraz płacił za uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn i wyszkolonego personelu.

więcej  arrow