Komunikaty FPP

15 marca 2016
12 zł za godzinę – czy obejmie kontrakty publiczne zawarte wcześniej?
Jak zobligować instytucje publiczne do zwiększenia budżetów w umowach już realizowanych?

Rządowa propozycja wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy ma w założeniach poprawić sytuację każdego pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie. Jednakże w momencie wejścia w życie tych przepisów w trakcie realizacji będzie tysiące umów na usługi zawartych wcześniej przez instytucje publiczne. Stawki za godzinę pracy w większości z nich są znacznie niższe niż 12 zł za godzinę brutto. W jaki sposób zagwarantuje się pracownikom w tych kontraktach, że także otrzymają takie wynagrodzenie? Jeśli instytucje publiczne nie podpiszą aneksów do obowiązujących umów, to automatycznie wykluczą setki tysięcy zatrudnionych z korzystania z nowych regulacji. A to oznacza dyskryminację na rynku pracy.

więcej  arrow
3 marca 2016
ZUS nie chce płacić za ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie respektuje prawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi nie chce zwaloryzować kontraktu na usługi utrzymania czystości zawartego w ramach systemu zamówień publicznych. Jest to o tyle zdumiewające, że ZUS nie respektuje nie tylko zapisów umowy, którą zawarł z wykonawcą. Nie przestrzega również regulacji zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Art. 142 ust. 5 PZP jasno precyzuje w jakich przypadkach kontrakt musi obowiązkowo ulec waloryzacji. W tym przypadku ZUS nie chce płacić za oskładkowanie umów zleceń oraz podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co najbardziej kuriozalne, w umowie między ZUS a wykonawcą zawarto zapis o automatycznej waloryzacji kontraktu w przypadku zmiany składki ubezpieczenia społecznego, stawki VAT czy wysokości minimalnego wynagrodzenia. Działania ZUS uderzają przede wszystkim w pracowników wykonujących zamówienie oraz ich bezpieczeństwo na rynku pracy.

więcej  arrow
1 marca 2016
12 zł za godzinę – czy Rząd zagwarantuje stosowanie tej stawki w przetargach publicznych?
Czy instytucje publiczne na pewno zastosują się do nowych regulacji?

Rząd planuje wprowadzenie 12 zł za godzinę już w połowie tego roku. Jak jednak zagwarantuje, że instytucje w przetargach publicznych będą uwzględniać tę stawkę? Czy skończą się praktyki wybierania ofert, gdzie wynagrodzenie za godzinę to 5 – 8 zł brutto? Jeśli nie to oznacza, że pracownicy realizujący takie zamówienia nie otrzymają 12 zł! Czy w projekcie ustawy znajdą się zapisy obligujące instytucje publiczne do przestrzegania nowych regulacji?

więcej  arrow