Komunikaty FPP

26 kwietnia 2016
Konferencja
Patriotyzm Ekonomiczny kluczowym celem polityki gospodarczej państwa

Głównym przesłaniem Konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2016 roku przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Federację Przedsiębiorców Polskichbyło wzmacnianie w Polsce zjawiska patriotyzmu ekonomicznego w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych, biznesu, parlamentarzystów i przedstawicieli świata nauki. Zdefiniowanie wzorca społecznego działania oraz zaakcentowanie istotności patriotyzmu ekonomicznego dla rozwoju Polski oraz oczekiwań wdrożeniowych.

więcej  arrow
12 kwietnia 2016
FPP: Dlaczego szpitalne długi odbijają się na dostawcach?
Cesja wierzytelności uwalnia przedsiębiorców od przeterminowanych płatności szpitali

Polskie szpitale są zadłużone na łączną kwotę 10 mld złotych1. Lwia część tych pieniędzy to nieuregulowane płatności na rzecz dostawców – usług i towarów – realizujących zamówienia na rzecz służby zdrowia. Ustawowo szpital na uregulowanie faktury ma 60 dni, jednak w rzeczywistości terminy są odwlekane nawet o 90 – 120 dni. W ten sposób dostawcy narażeni są na utratę płynności, a placówki służby zdrowia na karne odsetki. Rozwiązaniem jest cesja wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku. Placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie. Popularyzacja takiego systemu możliwa będzie po ustawowym wyłączeniu konieczności uzyskiwania zgody od podmiotu tworzącego szpital w przypadku cesji na bank.

więcej  arrow