Komunikaty FPP

31 maja 2016
Raport FPP: Elastyczność Kodeksu Pracy a odsetek umów cywilnoprawnych
Jak zwiększono liczbę osób zatrudnionych na etatach w poszczególnych państwach UE?

W krajach, których główną zasadą funkcjonowania gospodarki jest wolny rynek, swobodna konkurencja oraz brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a prawo pracy jest elastyczne, występuje najmniejszy odsetek osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. W Polsce wskaźnik zatrudnionych poza Kodeksem Pracy jest najwyższy w Unii Europejskiej – aż 28,3%1  pracujących to osoby na umowach czasowych. Warto skorzystać z doświadczenia państw Unii Europejskiej o najwyższym wskaźniku etatów – Estonii, Danii czy Litwy – by wdrożyć sprawdzone i skuteczne elementy polityki w obszarze systemowych rozwiązań promujących zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę takie, jak m.in. uelastycznienie form świadczenia pracy czy upowszechnienie układów zbiorowych. Zastosowanie efektywnych rozwiązań jest kierunkiem prowadzącym do zwiększenia liczby etatów, daje też możliwość odejścia ustawowego regulowania płacy minimalnej – jak np. w Szwecji, Danii, Finlandii czy Austrii.

więcej  arrow
13 maja 2016
Dziś w Sejmie trzecie czytanie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Zaproponowane kompromisowe rozwiązanie in-house jest racjonalne i powinno uzyskać poparcie wszystkich parlamentarzystów

Nowelizacja ustawy PZP powinna zostać uchwalona i wejść w życie jak najszybciej. Termin wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej do polskiego prawa minął już 18 kwietnia br. Do wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych niezbędna jest implementacja unijnego prawa. Nowelizacja ma także regulować kwestie usług in-house, co budziło wiele kontrowersji. Jednak w toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy prowadzonych przez Poseł Marię Janyską z PO udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które teraz powinni poprzeć wszyscy posłowie i senatorowie. Zaproponowane przez Poseł Janyską zapisy pozwolą zachować równowagę konkurencyjną pomiędzy spółkami samorządowymi a firmami z otwartego rynku, które często są polskimi firmami rodzinnymi (stanowią one obecnie 36% rynku odpadów).

więcej  arrow
10 maja 2016
Raport FPP: Jak kraje Unii Europejskiej zwiększyły zatrudnienie na umowach o pracę?
Dobre praktyki i właściwe regulacje zwiększają zatrudnienie i bezpieczeństwo pracowników

Jak zmienić niechlubne statystyki w Polsce, które wskazują, że aż 1,5 mln osób (ok 28,3%) jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – co daje wskaźnik najwyższy w Unii Europejskiej? Dodatkowo aż 18,9% świadczy pracę w ramach samozatrudnienia. Naprawa rynku pracy wymaga systemowego i skrupulatnego podejścia – to bowiem system naczyń powiązanych. 

więcej  arrow