Komunikaty FPP

16 czerwca 2016
FPP: 2000 zł – pomoże najsłabszym, ale zwiększy bezrobocie

W pełni popieram zwiększanie wynagrodzeń dla najmniej zarabiających Polaków. Rolą Rządu jest troska o zwłaszcza tych pracowników, którzy są najbardziej narażeni na patologie rynku pracy, czy trwałe z niego wykluczenie do szarej strefy. W tym względzie od lat zgadzam się ze związkami zawodowymi, wspólnie apelowaliśmy o ukrócenie złych praktyk w zamówieniach publicznych – by w przetargach na usługi zawsze uwzględniać minimalną stawkę wynagrodzenia, wprowadzenie do przetargów obowiązku zatrudnienia na etacie gdy charakter pracy na to wskazuje, poparliśmy także ozusowanie umów zleceń z odpowiednim vacatio legis. Należy jednak podkreślić, że rządzący wprowadzając zmiany w poziomie wynagrodzeń powinni w szczególności zadbać o to, by wzorcowo przestrzegać takich stawek w przetargach publicznych – zarówno instytucji państwowych, jak i samorządowych.

więcej  arrow
9 czerwca 2016
FPP: Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?
Skuteczne rozwiązania konieczne w obliczu strajków pielęgniarek

Strajki pielęgniarek – podobne do wieloletniego konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka – to realne zagrożenie dla większości szpitali w Polsce. Kondycja finansowa placówek medycznych nie pozwala na zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i godziwe wynagrodzenia. Gigantyczne zadłużenie to problem wymagający natychmiastowej i skutecznej reakcji Rządu. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie możliwości odliczania VAT przez szpitale – co obniży i urealni koszty funkcjonowania placówek.

więcej  arrow