Komunikaty FPP

19 lipca 2016
Pracodawcą jest spółka, a nie grupa kapitałowa
Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych

Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 wydał uchwałę odpowiadającą na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dotyczące pojęcia pracodawcy na gruncie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy jednoznacznie WYKLUCZYŁ, aby ZUS mógł traktować grupy kapitałowe jako jednego pracodawcę na potrzeby art. 8 ust. 2a tej ustawy. Oznacza to, że odrębnym pracodawcą jest każda spółka z grupy kapitałowej, a nie bliżej nieokreślona grupa kapitałowa. Orzeczenie uniemożliwia przede wszystkim automatyczne traktowanie przez ZUS i sądy powiązań kapitałowych pracodawcy ze zleceniodawcą za przesłankę oskładkowania umów zleceń.

więcej  arrow
12 lipca 2016
Podpisana przez Prezydenta nowelizacja PZP uruchomi wstrzymane przetargi
Obligatoryjne klauzule społeczne to właściwy krok

Podpisana w dniu 11 lipca br. przez Prezydenta nowelizacja ustawy PZP ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień publicznych. Przede wszystkim zaimplementuje dyrektywy Unii Europejskiej, uruchamiając wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Ustawa pozwoli wreszcie odmrozić wstrzymane do tej pory przetargi. Nowe przepisy uwzględniają również szerokie stosowania kryteriów pozacenowych oraz obowiązek stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu Pracy). Obligatoryjne klauzule społeczne pozytywnie przełożą się na rynek pracy w Polsce i podwyższą jakość zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. W ramach Rady Dialogu Społecznego – wszyscy partnerzy społeczni – uznali to za bardzo dobre rozwiązanie. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

więcej  arrow