Komunikaty FPP

23 grudnia 2018
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

Federacja Przedsiębiorców Polskich składa najlepsze życzenia

                      

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

 

więcej  arrow
18 grudnia 2018
FPP i CALPE: Ochrona środków w PPK uzgodniona przez Radę Dialogu Społecznego
Dobrowolna forma oszczędzania i gwarancja prywatnego statusu środków

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że PPK stanowią dobrowolną formę oszczędzania – pracownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszych wpłat. W przeciwieństwie do systemu OFE, ZUS nie jest zaangażowany w pobór składki związanej z PPK ani wypłatę świadczeń. Ponadto przewidziana została ustawowa gwarancja prywatnego statusu środków zgromadzonych w PPK, zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy o PPK. W przepisie tym stwierdzono wprost, że środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników. Oznacza to, że w przeciwieństwie do OFE, nie istnieje na gruncie prawnym jakakolwiek podstawa do kwestionowania prywatności środków w pracowniczych planach kapitałowych.

więcej  arrow
11 grudnia 2018
FPP i CALPE: Elektroniczny obieg zwolnień lekarskich? W końcu!
Mniej korekt dokumentacji i oszczędności dla firm

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich pozwoli przedsiębiorcom na mniej korekt dokumentacji rozliczeniowej z ZUS. To bardzo ważny element, który nie tylko ograniczy biurokrację i koszty administracyjne w firmach, ale także pozwoli na lepsze zarządzanie finansami. Istotne znaczenie ma to w przypadku firm zatrudniających osoby niepełnosprawne – gdzie występuje bezpośredni wpływ korekt dokumentacji ZUS na poziom uzyskiwanych dofinansowań.

więcej  arrow
4 grudnia 2018
FPP i CALPE: PPK – wpłacisz 1 zł a dostaniesz 3 zł
Emerytura wyższa o 36% przez 10 lat

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) poddały analizie skutki wprowadzenia PPK, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Osoba partycypująca przez całą swoją karierę zawodową w PPK może oczekiwać, że – przeciętnie rzecz biorąc – za każdy 1 złoty wpłacany z własnej kieszeni, otrzyma z powrotem po zakończeniu  oszczędzania 3 złote, po uwzględnieniu inflacji, co jest efektem zarówno wzrostu wartości inwestowanych środków, jak i dopłat ze strony pracodawcy i Funduszu Pracy.

więcej  arrow
3 grudnia 2018
Pracownicze Plany Kapitałowe - Długoterminowe oszczędzanie Polaków
Rola partnerów społecznych i rynku kapitałowego w procesie zmiany

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaprasza na seminarium Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe - Długoterminowe oszczędzanie Polaków, rola partnerów społecznych i rynku kapitałowego w procesie zmiany”, która odbędzie się w poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku na Sali Notowań GPW.

więcej  arrow