Komunikaty FPP

28 stycznia 2020
FPP i CALPE: Termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat
Stanowisko TSUE, krajowych sądów administracyjnych potwierdził też UOKiK

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do UOKiK z pytaniem jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie. UOKiK potwierdził dotychczasowe stanowiska TSUE i krajowych sądów administracyjnych wskazując okres 5 lat. Tym samym roszczenia PFRON wykraczające poza okres 5 lat są niezasadne.

więcej  arrow
21 stycznia 2020
FPP i CALPE: Rekordowy wzrost składek płaconych przez przedsiębiorców w 2020 roku
1431,48 zł – tyle zapłacą indywidualni przedsiębiorcy od lutego 2020 r.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. – które były ostatnią brakującą informacją potrzebną do  obliczenia wysokości składek w oparciu o obowiązujący algorytm. Aż 1431,48 zł – tyle wyniesie łączna kwota składek, które już od lutego będą płacić indywidualni przedsiębiorcy, nie korzystający z preferencji takich jak „ulga na start” lub „mały ZUS plus”.

więcej  arrow
14 stycznia 2020
FPP i CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to opóźnienia inwestycji
Wydłuża się czas realizacji inwestycji infrastrukturalnych

86,1 mld euro – takie środki w ramach europejskich funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 przyznano Polsce. Zgodnie z tzw. reguła n+3 rozliczania projektów, realizacja wszelkich wydatków powinna nastąpić w ciągu trzech lat od zamknięcia perspektywy finansowej. FPP i CALPE przedstawiły analizę braku waloryzacji kontraktów na prace budowlane – zwracają w niej uwagę, że wydłużanie się procesu rozstrzygania przetargów przyczynia się do gwałtownego wzrostu kosztów i wydłużenia czasu realizacji inwestycji. W przypadku umów na budowę dróg ekspresowych i autostrad podpisanych w 2018 r., średni czas od ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy z wykonawcą wyniósł ponad 723 dni.

więcej  arrow
8 stycznia 2020
FPP i CALPE: Efektywne stanowienie prawa
Raport 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Proces legislacyjny, a zwłaszcza zaangażowany czas i zasoby powinny być proporcjonalne do skali zadania. Dotyczy to w szczególności dokumentów towarzyszących tekstowi normatywnemu – czyli przede wszystkim tzw. oceny wpływu (ocen skutków regulacji, OSR). Dzięki temu możliwe będzie poświęcenie zasobów na rzetelne opracowanie najważniejszych aktów normatywnych. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) opracowały program gospodarczy dla Polski, który zabezpiecza zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa. W ramach rekomendacji upubliczniono także raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa.

więcej  arrow