Komunikaty FPP

29 listopada 2020
Wbrew polskiej racji stanu, bez pieniędzy i bez sojuszników
Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Stanowisko deklarowane przez rząd Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polską racją stanu. Przekreśla również szanse na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

więcej  arrow
26 listopada 2020
List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego

Federacja Przedsiębiorców Polskich wzywa do równego, sprawiedliwego, traktowania WSZYSTKICH osób bezpośrednio opiekujących się w szpitalach pacjentami z COVID-19 – niezależnie od przynależności do grupy zawodowej, miejsca pracy, sposobu zatrudnienia i pracodawcy.

więcej  arrow
25 listopada 2020
FPP: Dobry samarytanin powinien uwzględniać pielęgniarki, laborantów, salowe i sanitariuszy
Federacja Przedsiębiorców Polskich dziękuje salowym, sanitariuszom i wszystkim pracownikom wykonującym usługi pomocowe przy pacjencie za poświęcenie w walce z COVID-19

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że tzw. ustawa o dobrym samarytaninie – gwarantująca dodatkowe wynagrodzenia lekarzom – powinna także obejmować pielęgniarki, laborantów, salowe, sanitariuszy. To często pracownicy podmiotów zewnętrznych – świadczących usługi na rzecz szpitali na podstawie zamówień publicznych. Usługi te są integralną częścią procesu terapeutycznego. Dlatego FPP postuluje, by wielokrotnie większe nakłady były uwzględnione w kontraktach publicznych – w ramach ich waloryzacji. Musi być odblokowany strumień płatności dla podwykonawców, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z chorymi na Covid’19.

więcej  arrow
22 listopada 2020
FPP: Odmrożenie gospodarki to dobra decyzja
Należy wprowadzić wytyczne sanitarne dla branży gastronomicznej i fitness

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia zapowiadane przez rząd odmrożenie działalności sektora handlowego od 28 listopada. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że zostały przyjęte argumenty z naszej strony, udowadniające wysoki stopień profesjonalnego przygotowania przedsiębiorców z tej branży do zagwarantowania bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom. Do tej pory wiele placówek musiało być całkowicie zamkniętych – co w samej branży przekładało się na straty rzędu 200 mln zł dziennie, a w skali całej gospodarki prawie 700 mln zł na dobę.

więcej  arrow
18 listopada 2020
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości
Konfiskata prewencyjna

W związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

więcej  arrow
17 listopada 2020
FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+na posiłki dla pracowników to 7,6 mld zł dodatkowego PKB
Wzrost w branży gastronomicznej o ponad 4 mld zł rocznie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to 7,6 mld zł dodatkowego PKB. To szczególnie ważne dla branży gastronomicznej – dotkniętej mocno skutkami pandemii koronawirusa – której wzrost mógłby dzięki temu sięgnąć ponad 4 mld zł rocznie.

więcej  arrow
15 listopada 2020
Apel Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy
Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina

Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE

więcej  arrow
9 listopada 2020
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości
Ratujmy wspólnie miejsca pracy!

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.

więcej  arrow
4 listopada 2020
Stanowisko
Rady Przedsiębiorczości w sprawie drugiego lockdownu

Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy.

więcej  arrow
3 listopada 2020
FPP: Kolejny lockdown może zniszczyć polską gospodarkę
Obecnie gospodarka traci dziennie już 420 mln zł. Łączne straty gospodarki w 2020 roku przekroczyły już 5% PKB i wynoszą 125 mld zł

W związku z następującym od trzech tygodni stopniowym zaostrzaniem obostrzeń przeciwepidemicznych, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) dokonała aktualizacji licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19, który prowadziła w kwietniu 2020 roku wspólnie z Konfederacją Lewiatan. W warunkach obecnie obowiązujących obostrzeń, polska gospodarka traci codziennie ponad 420 mln zł. Jest to około 1/3 dobowych strat, jakie były ponoszone w okresie wiosennego lockdownu. Obecnie najsilniej ograniczona jest aktywność w sektorze usług: gastronomii, hotelarstwie, organizacji wydarzeń i targów, fitness oraz działalności kulturalnej i rozrywkowej. Można zaobserwować również stopniowo pogłębiający się spadek popytu w handlu

więcej  arrow