Komunikaty FPP

28 stycznia 2022
FPP: Czy państwo jest gotowe na 2 miliony testów dziennie?
To oznacza 30 mld zł rocznie!

Federacja Przedsiębiorców Polskich skierowała do Marszałek Sejmu pismo z uwagami do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Przy 14 mln zatrudnionych i testach raz na tydzień państwo musi zagwarantować 2 mln testów dziennie. Czy rząd jest w stanie zapewnić tyle testów? Czy budżet jest na to przygotowany?

więcej  arrow
26 stycznia 2022
Komentarz FPP
FPP: Pracodawcy chcą chronić pracowników. Dlaczego rząd każe im iść do sądu?

Pracodawcy powinni mieć możliwość sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy, gdyż odpowiadają za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponoszą wszelkie ryzyka związane z pracą – gospodarcze, socjalne, osobowe. Zatem powinni mieć narzędzia do wypełniania podstawowego obowiązku w zakresie bhp, zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy, jak również zmniejszania ryzyka, które mogą ostatecznie prowadzić do negatywnych skutków (np. ograniczanie działalności i likwidacja miejsc pracy).

więcej  arrow
25 stycznia 2022
FPP: Zabezpieczenia mienia do zmiany
Art. 291 nie powinien skutkować unieruchomieniem przedsiębiorstwa

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) postuluje, aby pilnie zmienić art. 291 kodeksu postępowania karnego w zakresie zabezpieczenia mienia. Mienie niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa na wniosek strony lub podejrzanego powinno być oddawane w zarząd przymusowy na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dzięki takiej niedużej zmianie procedury karnej oskarżony miałby szansę na wykorzystywanie rzeczy niezbędnych do prowadzenia firmy, zaś Skarb Państwa nie ponosiłby kosztów np. magazynowania czy strat wynikających z dewaluacji aktywów, nie generowaniu obrotów przez przedsiębiorstwo, zwolnień pracowników, zadłużania przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa. W przypadku mienia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa, ustanowienie zarządu powinno być wręcz zasadą. Unieruchomienie przedsiębiorstwa zmniejsza bowiem szanse na naprawienie szkody czy realne zabezpieczenie, a więc wprost godzi w istotę postępowania zabezpieczającego.

więcej  arrow
21 stycznia 2022
APEL
APEL strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie szczepień przeciw COVID–19

Bezsprzecznym jest fakt, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi w tym COVID–19 są szczepienia ochronne, które wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy. W chwili obecnej szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poza sektorem ochrony zdrowia, nie są obligatoryjne, stąd olbrzymią rolę w zapobieganiu transmisji zakażenia poprzez szczepienia odgrywa świadomość społeczna.

więcej  arrow
10 stycznia 2022
Komentarz FPP
FPP: Polski Ład – można lepiej

Obowiązujące od niespełna dwóch tygodni nowe przepisy podatkowe, tzw. Polski Ład, ukazują tak wiele problemów, że już one uzasadniają odsunięcie w czasie obowiązywania nowych rozwiązań co najmniej do początku 2023 r., albo nawet 2024 r.

więcej  arrow
8 stycznia 2022
Komentarz FPP
Polski Ład – FPP proponuje, jak rozwiązać problem obniżonych pensji

Pierwsze dni obowiązywania przepisów podatkowych Polskiego Ładu przyniosły szereg problemów i negatywnych efektów związanych z obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Okazało się, że bieżące wypłaty wynagrodzenia części zatrudnionych (np. nauczycieli), dla których Polski Ład miał być korzystny lub neutralny, obniżyły się o kwoty rzędu 100-400 zł. Ma to związek z likwidacją odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz nieuwzględnianiem kwoty wolnej od podatku u pracowników, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-2.

więcej  arrow
5 stycznia 2022
Stanowisko FPP I NIL w sprawie weryfikacji szczepień

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Naczelna Izba Lekarska apelują o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk sejmowy nr 1846) postulatów środowisk medycznych i autorytetów w dziedzinie zdrowia.

więcej  arrow