Komunikaty FPP

24 lutego 2022
Atak na Ukrainę
Pełna mobilizacja do pomocy dzieciom!
więcej  arrow
24 lutego 2022
FPP: Postulaty do rządu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Konieczne są pilne rozwiązania zapewniające pracę i edukację uchodźcom

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wspiera Naród Ukraiński w trudnej sytuacji związanej z atakiem Rosji na Ukrainę. FPP apeluje tym samym do polskiego rządu o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, zapewniających ułatwienie dostępu do pracy i edukacji w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz ich rodzin. Ponadto FPP oferuje bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce.

więcej  arrow
22 lutego 2022
FPP: Dobra decyzja dla niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny poparło projekt ustawy skierowany przez RDS

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) znając projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu już w październiku skorzystała z uprawnienia Rady Dialogu Społecznego do zgłaszania inicjatywy legislacyjnej i złożyła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzyskał on poparcie wszystkich partnerów społecznych, w wyniku czego w drodze uchwały RDS projekt trafił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

więcej  arrow
10 lutego 2022
FPP – Monitor finansowania ochrony zdrowia

Federacja Przedsiębiorców Polskich rozpoczęła projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia, którego celem jest dostarczanie opinii publicznej jak najaktualniejszych danych i analiz dotyczących finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

więcej  arrow
9 lutego 2022
FPP: Wysoka inflacja – czy kontrakty publiczne są zagrożone?
W grudniu 2021 inflacja wyniosła 8,6% – największy wzrost od 20 lat

Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że w obliczu coraz dotkliwszych skutków wysokiej inflacji konieczne są szczególne rozwiązania dla wykonawców zamówień publicznych. W ramach działań osłonowych potrzebna jest pilna ustawa epizodyczna, która rozwiąże kwestię waloryzacji wynagrodzenia wykonawców umów zawartych na dłuższe okresy niż 12 miesięcy. Kwestia ta jest niezwykle pilna, ponieważ ceny nadal rosną, a dodatkowa presja płacowa sprawia, że wykonawcy zaczną zrywać drastycznie nierentowne kontrakty. Ministerstwo Infrastruktury dostrzegło ten problem i podniosło limit waloryzacji nowych kontraktów drogowych z 5% do 10%.

więcej  arrow
1 lutego 2022
FPP: Szpitale – kluczowa jest jakość i dostępność leczenia
Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wymaga zmian. Aż 30% szpitali do restrukturyzacji?

Federacja Przedsiębiorców Polskich przekazała stanowisko do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Uważamy, że projekt wymaga istotnych zmian, a wprowadzony w tym kształcie nie uwzględnia interesów i potrzeb pacjentów. Ponadto Federacja Przedsiębiorców Polskich stoi na stanowisku, że konsultowany projekt ustawy powinien być uchwalony dopiero po wejściu w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i po przeprowadzeniu rzetelnej wyceny wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej. To warunek niezbędny do rzetelnej oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych.

więcej  arrow