Komunikaty FPP

29 marca 2022
FPP: Polski Ład – podatek przychodowy do poprawy
Trzeba upraszczać, a nie mnożyć wyjątki

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o poprawienie mechanizmu podatku przychodowego, który został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Wadliwości mechanizmu podatku minimalnego w formie wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu dowodzą stale pojawiające się doniesienia o tym, że jednymi z jego najistotniejszych płatników będą m.in. szpitale wykazujące ujemny wynik finansowy. Wiele grup spółek, takich jak wydobywcze, energetyczne czy lotnicze, zostały już wyłączone z podatku w ramach pospiesznych korekt ustawy. Nie tędy jednak droga – zamiast mnożyć wyjątki należy usunąć podstawowe mankamenty tego podatku.

więcej  arrow
24 marca 2022
Komentarz FPP
Polski Ład – postulaty FPP uwzględnione

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu, które uwzględniają wiele postulatów zgłoszonych przez FPP. Przedstawione rozwiązania realizują nasze rekomendacje w szczególności w zakresie:

więcej  arrow
23 marca 2022
FPP: Konstytucja Biznesu nie chroni przedsiębiorców
Trzeba wprowadzić ochronne zapisy do Kodeksu karnego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że Konstytucja Biznesu nie chroni przedsiębiorców zgodnie z jej zapisami o domniemaniu uczciwości przedsiębiorcy oraz rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Niestety, urzędnicy w obawie przed odpowiedzialnością wynikającą z art. 231 Kodeksu karnego nie stosują korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań i niemal każda sporna sprawa trafia do sądu. Utrudnia to działalność gospodarczą i zwiększa niepewność prawną dla firm. Rozwiązaniem jest wprowadzenie zapisów Konstytucji Biznes do Kodeksu karnego i zwolnienie urzędników z odpowiedzialności, jeśli stosują te konkretne przepisy Konstytucji Biznesu.

więcej  arrow
15 marca 2022
FPP: Dobry system kaucyjny dla obywateli i środowiska
Skala, powszechność, dostępność, jeden operator i jednolita kaucja

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że uchwalenie ustawy o systemie kaucyjnym jest jednym z ważniejszych elementów w zakresie wypełnienia obowiązków recyklingu odpadów opakowaniowych. Ważne, aby Ministerstwo Klimatu zaprojektowało system powszechny i łatwo dostępny dla obywateli. Takie założenia wypełniają zawarte w projekcie ustawy obowiązek pobierania kaucji przez placówki handlowe, brak konieczności paragonu, wymogi sprawozdawczości, organizacja systemu przez wprowadzających oraz zwolnienie zużytych opakowań zebranych w systemie z obciążeń finansowych przewidzianych w ustawie o ROP. FPP postuluje, by rozszerzyć zakres opakowań o puszkę metalową oraz wprowadzić jednolity poziom kaucji, która nie powinna być opodatkowana VAT.

więcej  arrow
8 marca 2022
Stanowisko FPP – ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy
Uwzględniono większość postulatów FPP

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia kierunek proponowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, w szczególności otwarcie im dostępu do polskiego rynku pracy bez zbędnych wymogów formalnych. Każdy obywatel Ukrainy przebywający w Polsce będzie miał prawo do legalnego wykonywania pracy, a jedynym obowiązkiem ciążącym na pracodawcy będzie powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu takiej osoby w ciągu 7 dni od powierzenia pracy.

więcej  arrow
1 marca 2022
FPP organizuje pracę i mieszkania dla uchodźców z Ukrainy
Gotowe już 250 miejsc pracy!

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rozpoczęła intensywne działania w ramach zapewnienia zatrudnienia i zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Już dziś FPP gwarantuje 250 miejsc pracy i przygotowuje kolejne. Ponadto FPP zapewni pomoc psychologiczną oraz zorganizuje miejsca dziennej opieki nad dziećmi. Obecnie FPP przygotowuje również pakiet rozwiązań ułatwiających zatrudnienie obywateli Ukrainy.

więcej  arrow