Komunikaty FPP

27 kwietnia 2022
PZPO i FPP: Legitymacje ochrony do zmiany
Konieczna zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Polski Związek Pracodawców Ochrona (PZPO) postulują o zmianę Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającego wzór legitymacji pracowników ochrony. Obecnie jest to blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100x70 mm, obustronnie foliowany, po wcześniejszym przymocowaniu zdjęcia z wizerunkiem pracownika oraz ręcznym naniesieniu na nim danych określonych w Ustawie, zawierających m.in. imię i nazwisko, nazwę firmy i numer służbowy. W założeniu, tak przygotowany dokument, którego celem jest identyfikacja pracownika ochrony i powiązanie go z koncesjonowanym przedsiębiorcą realizującym usługę, miał zapewnić trwałość wydawanych legitymacji – jednak taka legitymacja jest bardzo łatwa do podrobienia. Firmy zatrudniające nawet ponad 30.000 pracowników, przy dwucyfrowej rotacji muszą wystawiać kilka tysięcy legitymacji rocznie.

więcej  arrow
25 kwietnia 2022
Komentarz FPP
FPP – ocena rządowego pakietu wsparcia kredytobiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że proponowane przez rząd rozwiązania w pakiecie wsparcia kredytobiorców prowadzą do osłabienia efektywności polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Obniżenie kosztów finansowania oddziałuje w kierunku pobudzania popytu, a tym samym zwiększania inflacji, która już obecnie jest bardzo wysoka. Działania rządu musiałaby zatem zostać skompensowane przez Radę Polityki Pieniężnej przez jeszcze dalej idące podwyżki stóp procentowych – co zaprzeczałoby podstawowej idei proponowanych rozwiązań. Mając to na uwadze, wsparcie o charakterze osłonowym powinno być adresowane wyłącznie do najbardziej narażonych kredytobiorców. Tymczasem z deklaracji płynących ze strony rządowej wynika, że część rozwiązań będzie dostępnych dla wszystkich kredytobiorców – nawet jeśli ich sytuacja jest bardzo dobra.

więcej  arrow
20 kwietnia 2022
FPP: Trzeba ochronić szpitale przed inflacją
Kontrakty publiczne są zagrożone – waloryzacja jest konieczna!

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że konieczne jest zwiększenie wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych, w sposób równoważący wzrost kosztów realizacji umów wskutek nadzwyczajnej inflacji. W przeciwnym razie wykonawcy bardziej opłaci się zerwać umowę i wejść w spór sądowy z zamawiającym, niż dokładać  przez wiele miesięcy do kontraktu. Na największe ryzyko utraty wykonawców narażone są szpitale czy przedszkola i szkoły. Takie placówki muszą prowadzić działalność w sposób bezpieczny i nieprzerwany a brak dostaw czy usług niezbędnych do ich działania oznacza ich zamknięcie. Dlatego rozwiązania waloryzacyjne są pilnie potrzebne – wprowadzono je już dzięki szybkiej decyzji Ministra Infrastruktury w branży budowlanej – teraz kolej na pozostałe zamówienia publiczne.

więcej  arrow
13 kwietnia 2022
FPP: Żywienie szpitalne – potrzeba minimalnej stawki dziennej
Rozporządzenie to krok w dobrym kierunku

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podkreśla, że krokiem w dobrym kierunku jest inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, które przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z 14 marca br. w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Aby mogło stać się ono czynnikiem sprawczym ważnych zmian i rozwiązania problemów, powinno zawierać m.in. uregulowanie tak istotnej kwestii jak określenie stawki żywieniowej na pacjenta, która będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Szczególnie w sytuacji, kiedy polskie ustawodawstwo określa dzienną stawkę żywieniową w wojsku, a także w więziennictwie. Dlaczego więc nie określa jej w szpitalnictwie? W rezultacie najbardziej poszkodowani są pacjenci, którzy nie mają zagwarantowanych standardów w zakresie żywienia.

więcej  arrow
8 kwietnia 2022
Konsultacje w sprawie zmian Polskiego Ładu
Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Ministrem Arturem Soboniem

W dniu 8.04 br. na zaproszenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), która obecnie przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości, odbyło się spotkanie szefów największych organizacji biznesowych z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. Tematem rozmów były projektowane zmiany przepisów podatkowych, korygujące budzące wątpliwości rozwiązania wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Ministerstwo Finansów wyraziło otwartość na uwzględnienie przynajmniej części zgłoszonych postulatów. Wśród poruszonych zagadnień znalazła się w szczególności kwestia możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy w oparciu o dotychczasowe przepisy zdecydowali się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, a dla których po wprowadzonych zmianach bardziej opłacalny może stać się skala podatkowa.

więcej  arrow
5 kwietnia 2022
Federacja Przedsiębiorców Polskich objęła przewodniczenie w Radzie Przedsiębiorczości
Wzywamy Rząd do dialogu i zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) od 1 kwietnia przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości. Rada Przedsiębiorczości to forum gospodarcze, w pracach którego uczestniczą szefowie największych w Polsce organizacji gospodarczych. Najważniejsze cele, jakie stawia Przewodniczący FPP, a obecnie również Rady Przedsiębiorczości, to nawiązanie dialogu z Rządem w celu zabezpieczenia interesów firm polskich w związku z wojną na Ukrainie.

więcej  arrow