Komunikaty FPP

14 czerwca 2022
FPP: Rząd planuje waloryzację 500+, a co z kontraktami publicznymi?
Waloryzacja zamówień publicznych jest konieczna!

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rządu o wprowadzenie skutecznego, obligatoryjnego, ustawowego mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych. W obliczu szalejącej inflacji  konieczne jest zwiększenie wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych w sposób równoważący wzrost kosztów realizacji publicznych kontraktów. W przeciwnym razie wykonawcy bardziej opłaci się zerwać umowę i wejść w spór sądowy z zamawiającym, niż dokładać  przez wiele miesięcy do kontraktu. Brak szybkiej i skutecznej interwencji nie uchroni finansów publicznych przed poniesieniem dodatkowych kosztów, a jedynie spowoduje większe zakłócenia w realizacji zamówień.

więcej  arrow
3 czerwca 2022
FPP: Ozusowanie umów zleceń lepsze niż Polski Ład
Unia Europejska wspiera FPP w zabieganiu o ozusowanie umów zleceń

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że jednym z wymogów Unii Europejskiej w celu uruchomienia środków z KPO dla Polski jest wprowadzenie pełnego ozusowania umów zleceń. To dobre rozwiązanie, które FPP postulowała jako pierwsza organizacja przedsiębiorców – już w 2018 roku FPP podpisała w tej kwestii porozumienie z NSZZ Solidarność. Dzięki pełnemu ozusowaniu umów zleceń lepszą emeryturę otrzyma ponad 800 tysięcy Polaków, budżet zyska 4 mld zł rocznie, a przedsiębiorcy będą mieli równe warunki konkurencyjne. Takie ustawy należy uchwalić jak najszybciej – aby rynek mógł się do nich przygotować – jednak wprowadzić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 roku.

więcej  arrow
1 czerwca 2022
FPP: Jak poprawić leczenie raka prostaty w Polsce?
Wprost o prostacie. FPP rozpoczęła ogólnopolską debatę i przygotuje rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że poprawa sytuacji pacjentów z rakiem prostaty powinna zostać uznana za priorytet w polityce zdrowotnej państwa. Tym samym FPP opracuje i zarekomenduje do wdrożenia odpowiedni model screeningu w kierunku raka gruczołu krokowego, nastawiony na identyfikację pacjentów obarczonych podwyższonym ryzykiem zachorowania. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednia współpraca specjalistów. FPP rozpoczęła ogólnopolską debatę, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, towarzystw naukowych oraz organizacji pacjentów.

więcej  arrow