Komunikaty FPP

14 września 2022
FPP: Budżet na zdrowie w 2023 r. jest realnie chudszy, a inflacja zjada dostęp do świadczeń
Może brakować aż 93,5 mld zł na zdrowie rocznie

MONITOR FINANSOWANIA OCHORNY ZDROWIA: http://calpe.pl/monitor


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) opublikowała kolejny numer Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia. FPP pokazuje nowe dane i szacunki wynikające z opublikowanego niedawno projektu budżetu państwa na 2023 r. W horyzoncie realizacji ustawy o 7% PKB na zdrowie, w budżecie państwa i NFZ może brakować aż 93,5 mld zł rocznie na zdrowie. Brakujące środki zł będą musiały zostać pozyskane przez podnoszenie stawki. rozszerzanie bazy składki zdrowotnej lub ewentualne zwiększanie dotowania systemu z budżetu państwa.

Zgodnie z najnowszym projektem budżetu państwa i planem finansowym NFZ, publiczne nakłady na ochronę zdrowia wyniosą 159,5 mld zł. Odpowiada to 6,08% PKB sprzed dwóch lat (wskaźnik ustawowy) oraz 4,81% PKB z tego samego roku. W przyszłym roku przewidywane jest zmniejszenie poziomu dofinansowania na zdrowie z budżetu państwa, za to większą rolę ma przejąć NFZ.

„W ujęciu nominalnym wydatki na zdrowie rosną, ale w praktyce nie nadążają one za jeszcze szybciej rosnącym PKB w cenach bieżących. W efekcie nakłady na ochronę zdrowia w porównaniu z PKB obniżą się w 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku, niezależnie od tego, jaką przyjmiemy metodę liczenia wskaźnika wydatków. Po okresie „nadwykonań” wskaźnika ustawowego w czasie pandemii powracamy do wykonywania absolutnego minimum wymaganego przez ustawę i niewiele ponad to. A jednocześnie wysoka inflacja powoduje, że ustawowa poprzeczka jest zawieszana na coraz niższym poziomie. Jeszcze niedawno, aby wykazać ustawowe 7% PKB na zdrowie trzeba było wydać realnie 6,2% PKB. Teraz dla pochwalenia się takim wskaźnikiem wystarczy realnie przeznaczenie ok. 5,6%”  – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Pieniędzy więcej, a świadczeń mniej?

Poza zwiększaniem poziomu publicznego finansowania ochrony zdrowia, kluczowe znaczenie ma przełożenie dodatkowych środków na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnych, której jedną z najlepszych miar jest liczba wykonywanych świadczeń.

Analiza danych NFZ dotyczących liczby i wartości udzielonych świadczeń zdrowotnych w latach 2016- 2021 pokazuje, że w tym okresie nastąpił wzrost liczby wykonywanych świadczeń tylko o 3%, podczas gdy wydatki na te świadczenia zwiększyły się aż o 48,9%.

Jednocześnie w tym samym okresie liczba ludności Polski w wieku poprodukcyjnym, czyli wykazujących największe zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, zwiększyła się o 843 tys., tj. 10,9%.

Inflacja zjada wydatki na zdrowie

Z uwagi na gwałtowny wzrost inflacji od początku 2022 r., znacznie przyspieszyło też tempo wzrostu PKB. Skala zmian jest na tyle znaczna, że w obecnym czasie jest to główny czynnik decydujący o ustawowo wymaganym poziomie nakładów na ochronę zdrowia. W przypadku 2022 r. różnica między PKB w roku „t” a PKB w roku „t-2” sięgnęła obecnie aż 23%, wobec 14,7% przewidywanych rok temu. W przypadku 2023 r. różnica wynosi 21% w  stosunku do przewidywanych wcześniej 12,8%.

„Przy utrzymaniu obecnego poziomu inflacji w dłuższym okresie, pomimo wzrostów wydatków na zdrowie, pacjenci mogą wcale nie odczuć diametralnych zmian w przypadku dostępu do opieki zdrowotnej. Skrócenie kolejek do lekarzy, czy powszechniejszy dostęp do specjalistów staną się coraz bardziej odległym celem” –  uważa Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rosnąca różnica pomiędzy PKB w roku „t” a PKB w roku „t-2” wprost przekłada się na obniżenie wymaganego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do bieżącej wartości bazy ekonomicznej. Wynika z tego, że w 2023 r. wydatki na ochronę zdrowia mogą być o 21% niższe z powodu porównywania skali finansowania do tej sprzed dwóch lat. W praktyce oznacza to, że ustawa wymaga w 2023 r. przeznaczenia na ochronę zdrowia jedynie 4,74% PKB z publicznych środków zamiast 6%.

Ukazała się III edycja kwartalnika MONITOR FINANSOWANIA OCHORNY ZDROWIA, projektu Federacji Przedsiębiorców Polskich, którego celem jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych danych dotyczących finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Projekt jest realizowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) i służy informowaniu opinii publicznej o wielkości i strukturze środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia.

Strona internetowa kampanii Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia:
http://calpe.pl/monitor/

Konto kampanii na Twitterze: https://twitter.com/Federacja_KOZ

Rewizja wartości nakładów w stosunku do danych opublikowanych w poprzednim MONITORZE FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA nastąpiła w wyniku przedstawienia przez Ministerstwo Finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 oraz Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), zawierających zaktualizowane prognozy makroekonomiczne w stosunku do zapisów uzasadnienia projektu budżetu państwa na rok 2022.

 arrow powrót