Circular Week

 

W dniach 3-9 października odbędzie się, już po raz piąty, Circular Week – międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju.

Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy pomiędzy interesariuszami.

 

 

                                                              

 

 

 

W ramach cyklu wydarzeń, w imieniu Innowo – naszego partnera w ramach projektu Circular Gap Report Poland, serdecznie zapraszamy do udziału w Ciruclar

Business Roundtable (6 października, online, w języku angielskim). Wydarzenie będzie podzielone na 6 sesji tematycznych, tzw. wirtualnych stolików, z

następujących obszarów: gospodarka odpadami, tekstylia, żywność i biogospodarka, opakowania, budownictwo, platformy internetowe i sharing economy.

Uczestnicy dyskusji będą mogli w ciągu kilku minut przedstawić prezentację na temat wykorzystania rozwiązań biznesowych i technologicznych z obszaru

GOZ we własnej firmie, a także wysłuchać tego, jak robią to inni. Będzie to dobra okazja do nawiązania współpracy biznesowej.