Effective tackling

 

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji pracowników i umożliwienie partnerom i aktorom społecznym na poziomie

przedsiębiorstwa zapoznania się z prawem i polityką UE

w zakresie zaangażowania pracowników, korzystania z ich  praw i obowiązków w tym zakresie oraz współpracy w celu

określenia i wdrożenia konkretnych odpowiedzi na wyzwania związane z zaangażowaniem pracowników.

 

 

                             

 

 

— promowanie współpracy ponadnarodowej między partnerami społecznymi w jednym z następujących obszarów lub w dowolnej ich kombinacji

— wspieranie zaangażowania pracowników w proces uprzedzenia zmian i zarządzania nimi oraz zapobiegania sporom i ich rozwiązywania w przypadku

różnych form restrukturyzacji w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, a także zmian w kontekście outsourcingu,

podwykonawstwa, cyfryzacji/sztucznej inteligencji i nowych form pracy,

— wspieranie zaangażowania pracowników w opracowywanie i wdrażanie środków mających na celu zaradzenie skutkom kryzysu wywołanego przez

koronawirusa, które odczuwają pracownicy, np. praca krótkoterminowa, zwolnienia.