Fundacja Aktywizacja bez Granic

https://www.aktywizacjabezgranic.pl/ 

https://m.facebook.com/aktywizacjabezgranic/ 

 

 

 

Fundacja Aktywizacja Bez Granic to nowoczesna organizacja działająca od stycznia 2020 r., która koncentruje się na wypracowaniu i promowaniu nowych rozwiązań służących osobom wykluczanym z rynku pracy, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

 

Fundacja została założona przez doświadczonych praktyków, którzy ogromną wagę przywiązują do wysokich standardów obsługi osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia.

 

Działania Fundacji mają służyć zmianie ich sytuacji zawodowej i wypracowaniu optymalnego modelu wprowadzania i utrzymania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy wszystkie działania, które:

  • sprzyjają rozwojowi gospodarczemu
  • wykorzystują nowe technologie
  • wspierają tworzenie nowoczesnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej