Gospodarcza Nagroda Roku 2023 - Zgłoszenia

 

                                                                            

 

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO GOSPODARCZYCH NAGRÓD FPP ROKU 2023

 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 lipca 2023 roku na adres: news@federacjaprzedsiebiorcow.pl

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FPP – GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FPP – GOSPODARCZY LIDER ROKU 2023  

 

 

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez:

 

1.         Członków FPP

2.         Przedstawicieli Zarządu FPP

3.         Przedstawicieli Rady FPP

4.         Komitety FPP


     Kategorie:

 

a.         FPP – GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU /dla osób/

                                   i.          Administracja państwowa

                                   ii.         Biznes

                                   iii.        Aktywność społeczna / pozarządowa

                                   iv.        Parlamentarzysta

b.         FPP – GOSPODARCZY LIDER ROKU /dla firm/

                                     i.         Lider inwestycji

                                     ii.        Lider aktywizacji zawodowej

                                    iii.        Lider zrównoważonego rozwoju

                                    iv.        Lider innowacji i technologii

                                     v.        Lider cyfrowej transformacji

                                    vi.        Lider małej przedsiębiorczości

 

  Uzasadnienia kategorii:

 

  • Lider inwestycji i infrastruktury

Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce lub firma realizująca istotne inwestycje w obszarze budownictwa i/lub infrastruktury. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.


  • Lider aktywizacji zawodowej

Firma aktywnie budująca przewagi na rynku pracy, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i wdrażająca nowatorskie rozwiązania propracownicze i socjalne. Stanowi wzór zatrudnienia i posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na rynek pracy lub podejmuje działania zmierzające do zwiększania możliwości podjęcia pracy na rynku zatrudnienia.


  • Lider zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą zrównoważonego rozwoju i/lub i odpowiedzialności społecznej biznesu. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.


  • Lider innowacji i technologii

Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.


  • Lider cyfrowej transformacji

Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.


  • Lider małej przedsiębiorczości

Firma mała lub średnia, dynamicznie rozwijająca się w swoim regionie / branży, posiadające udokumentowane osiągnięcia – wzrost biznesu, innowacje, nowe technologie, inwestycje, etc.