Kapituła

                                                                                                                    

         

                                                                                      KAPITAUŁA NAGRODY                                                                                                

                                                                     FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH