Platforma UOKIK

Kurs online na temat zmów przetargowych on-line

Czy spotkałeś się ze zmową przetargową?  Chcesz wiedzieć, jak ją wykrywać i zwalczać? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował bezpłatne szkolenie e-learningowe na temat prawa konkurencji w przetargach publicznych.

Szkolenie składa się z pięciu lekcji, tzw. modułów i testów umożliwiających sprawdzanie wiedzy. Przybliża praktyczne zagadnienia i przykłady związane z antykonkurencyjnymi porozumieniami. Dowiesz się, jak identyfikować niedozwolone porozumienia w postępowaniu przetargowym, jak bronić się przed zmową przetargową, jakie są mechanizmy zawierania zmów, jakie kroki powinien podjąć zamawiający w razie podejrzenia zmowy przetargowej i jakie są ich konsekwencje.

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem zmów przetargowych, a w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, którzy na co dzień zajmują się zamówieniami publicznymi.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się, a następnie zalogować na stronie https://szkoleniazmowy.uokik.gov.pl/.

 

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat UOKiK.

 

Platforma powstała w ramach projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Pro-gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

Masz pytania dotyczące platformy i szkoleń, napisz na adres: szkoleniazmowy@uokik.gov.pl.

 

Szkolenie dostępne jest na platformie e-learningowej pod adresem https://szkoleniazmowy.uokik.gov.pl/