Polsko-Filipińska Rada Biznesu

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Zebraniu Członków Założycieli Polsko-Filipińskiej Rady Biznesu, której powołanie stanowi inicjatywę Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Głównym celem jaki stawia sobie Polsko-Filipińska Rada Biznesu jest ożywienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Filipinami – dynamicznie rozwijającym się południowo-wschodnioazjatyckim krajem o ponad stumilionowej populacji.

 

Mamy nadzieję stworzyć wspólnie silne podstawy do wymiany handlowej z Filipinami przez budowanie relacji z lokalnymi partnerami gospodarczymi, promowanie polskiej produkcji i usług na terenie Republiki Filipin, a także budowanie dobrej marki polskich przedsiębiorców i wytwarzanych przez nich produktów.

 

Podobne inicjatywy rozpoczęły się niedawno w innych krajach UE – wszelkie dotychczas przeprowadzone rozmowy podczas wyjazdów studyjnych naszych przedstawicieli wskazują na duży potencjał współpracy gospodarczej.

 

W celu powołania Polsko-Filipińskiej Rady Biznesu, w dniu 16 października 2018 roku zamierzamy zorganizować zebranie założycielskie.