#pracujzGŁOWĄ!

 

   

 

 

 

                                                                      Konferencja prasowa start kampanii #PracujzGŁOWĄ

                                                                                        3 marca 2021, godz. 11:00 - 13:00

                                                                                           Studio Instytutu LB Medical

 

                                                                                                  Agenda wydarzenia

 

                                                                                   Wypowiedzi nagrane w formie filmu:

                                                                 Iwona Michałek – Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii

 

                                                                                                   Goście wydarzenia

I część: O potrzebie kampanii dla pracowników i pracodawców/jak powstał pomysł/badania

Marta Domańska, koordynator kampanii #NASZAwtymGŁOWA
Marek Kowalski
, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
Jagna Ambroziak – psycholog i psychoterapeutka, Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
Piotr Zimolzak
– socjolog, Wiceprezes SW Research


II część: Co w praktyce znaczy wsparcie pracowników/ jakie są zalety/ zdrowy pracownik = zdrowa firma.
dr Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sylwia BilskaGeneral Manager, Edenred Polska
Zuzanna PiaseckaDyrektor departamentu HR w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

                                                                                                          Prowadzący:
                                                                                                   red. Mateusz Rzemek

 

Osoby

Elementy agendy

 

Mateusz Rzemek

Przywitanie i przedstawienie gości, na kanapach.


Nakreślenie sytuacji. Mając na względzie aktualną sytuację w obszarze rozwoju pandemii Covid -19, dużą część gospodarki na pracy zdalnej czy liczne badania wśród pracowników i pracodawców dot. aktualnego komfortu pracy - kwestie zaburzeń zdrowia psychicznego pracowników, jakości pracy będą największym wyzwaniem zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Ta sytuacja nie ulegnie zmianie po "odmrożeniu gospodarki" wręcz przeciwnie pozostawi trwały ślad w kontekście relacji pracodawca - pracownik, będąc jednocześnie głównym problemem pracodawców.

Temat ten został dostrzeżony już w innych krajach, oraz jak pokazuje program tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos 2021, jako jeden z kluczowych w tegorocznej dyskusji: “Priorytezacja zdrowia psychicznego w miejscu pracy - Od pracy w izolacji po równoważenie pracy i obowiązków opiekuńczych - wpływ Covid19 sprawił że zdrowie psychiczne stało się głównym problem pracodawców na całym świecie”.

Problem związany z zaburzeniami zdrowia psychicznego w Polsce jest ogromny, natomiast świadomość społeczna w tym zakresie jest niezwykle niska. WHO szacuje, że na depresję cierpi około 350 mln ludzi na całym świecie, przez co depresja jest drugą najczęściej występującą chorobą. Niestety, obecne czasy pandemii nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu, tym bardziej cel kampanii jest istotny, by depresja nie stała się chorobą numer 1 wszystkich społeczeństw. Według WHO, taki scenariusz jest możliwy już w 2030 roku.

11:00 – 11:05

 

Marta Domańska

Temat idei kampanii #NASZAwtymGŁOWA. Dlaczego zdecydowaliśmy się zająć również zdrowiem psychicznym pracowników? Przytoczenie podstawowych danych na temat zwolnień lekarskich. Zwrócenie uwagi na ogromny problem, który ma przełożenie zarówno na pracownika jak i na pracodawcę, a w efekcie na gospodarkę. Z badania przeprowadzonego przez SW Research i Instytut LB Medical widać, że ponad 60% respondentów zdrowie psychiczne wiąże z sytuacją finansową i pracą.
- Na wypalenie zawodowe cierpi co czwarty Polak! Polacy są trzecim narodem w Europie z największą liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowego (Badanie STADA „The Future of Your Health” 2019. 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywała nowa klasyfikacja chorób Światowej Organizacji Zdrowia.

11:05 – 11:10

 

Marek Kowalski

 

Dlaczego Federacja Przedsiębiorców Polskich zdecydowała się przyłączyć do kampanii #NASZAwtymGŁOWA i zająć się zdrowiem psychicznym pracowników?
Zdrowie psychiczne pracowników przekłada się na wydajność/jakość pracy. Jak pracodawca powinien reagować na problemy pracownika, jak wspierać, co możemy zrobić by zatrzymać ten przerażający trend wzrostowy zaburzeń psychicznych w miejscu pracy? Co z punktu widzenia pracownika jest najważniejsze w miejscu pracy?
- Sprzyjające środowisko pracy oznacza według respondentów: przestrzeganie przez pracodawcę zasad dotyczących czasu pracy (59%), komfortowe warunki pracy (cisza, dobre światło, dobry sprzęt) (55%), brak konfliktów między pracownikami (50%), nieodpłatny dostęp do specjalisty/psychologa, do którego można zwrócić się w trudnej sytuacji (27%).

- 74% respondentów badania zgodziło się ze stwierdzeniem, że manager powinien dbać o dobrą kondycję psychiczną pracowników!

Patrząc również przez pryzmat zmian jakie wymusił na pracodawcach COVID-19

11:10-11:20

 

Piotr Zimolzak

  • Badanie przeprowadzone przez SW Research, partnera kampanii wskazuje wiele ważnych danych. Prośba o przybliżenie tych, które są wyjątkowo istotne w kwestii zdrowia psychicznego związanego z pracą.

- 60% respondentów stwierdziło, że praca zawodowa / atmosfera w miejscu pracy wpływa na ich kondycję psychiczną. 46% uważa również, że wpływ na kondycję psychiczną ma sytuacja na rynku pracy.
- u 36% respondentów praca i atmosfera pracy wpływa negatywnie na ich kondycję psychiczną.
- Główne, trzy czynniki, które wpływają negatywnie na kondycję psychiczną pracownika to: zbyt niskie zarobki (58%), stres w pracy (49%), czuje się niedoceniany w pracy (45%)
- źródła stresu w pracy: zła organizacja, chaos, nieprzewidywalność (65%), tempo pracy – za dużo zadań, za mało pracy (47%), brak lub słaba komunikacja między przełożonym, a pracownikami (36%).

Jak Pan skomentuje te wyniki?

11:20 – 11:30

 

Jagna Ambroziak

  • A jak powyższe wyniki badania skomentuje psycholog i psychoterapeuta. Co jest najważniejszymi czynnikami, które doprowadzają do problemów psychicznych w miejscu pracy? Kiedy należy skorzystać ze wsparcia specjalistów? Jak szukać wsparcia, zrobić ten pierwszy krok? Jakie są Pani doświadczenia z pacjentami. Jak duża ich część mówi o wpływie pracy na kondycję psychiczną?

11:30-11.40


FILM

FILM z udziałem wiceminister Iwony Michałek

W czasie trwania filmu, zmiana gości na kanapach

 

11:40 – 11:45

dr Gertruda Uścińska

  • Pani Prezes, wiemy że sytuacja związana ze zwolnieniami lekarskimi spowodowanymi zaburzeniami psychicznymi, epizodami depresyjnymi i innymi problemami psychicznymi narasta. Ponad 72% więcej zwolnień w związku z tymi jednostkami chorobowymi w pierwszym półroczu 2020 vs 2019 to ogromne liczby. Zaledwie połowa roku, w której przełożyło się to na aż 20 milionów dni absencji z pracy. Dla nas to liczby trudne do wyobrażenia. Jak te dane rozkładają się dla drugiej płowy roku 2020? Czy ZUS widzi jakieś możliwości rozwiązań systemowych w tej kwestii?
    Jak to się przełożyło na finanse zakładu oraz ile ZUS musiał wypłacić świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego?

- W I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy!* (*Dane ZUS za okres styczeń-czerwiec 2020 r.).

 

11:45 – 11:50

Zuzanna Piasecka

W jaki sposób pandemia wpłynęła na system pracy w BGK? Jak tę sytuację odbierają Państwa pracownicy? Udział w kampanii pokazuje, że jesteście Państwo świadomi tego, że zdrowie psychiczne pracowników jest bardzo ważne. Czy BGK prowadzi działania, aby dbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników?

Wyniki badania jasno pokazują 44% respondentów twierdzi, że atmosfera w miejscu pracy ma wpływ na ich kondycję psychiczną. Gorsza kondycja psychiczna, to mniejsza wydajność. Jak dbacie Państwo, aby pracownicy czuli się dobrze w miejscu pracy?

11:50 -12:00

ROZMOWA CZ II

Sylwia Bilska

 

Czas pandemii to czas trudny dla każdego pracownika. W jaki sposób można wspierać i motywować pracowników? Co jest kluczem do zdrowia psychicznego pracowników?

12:00-12:10

Podsumowanie konferencji

Zaproszenie do profilów społecznościowych kampanii: fanpage na FB NASZAwtymGŁOWA, portal www.naszawtymglowa.pl

12.10-12.20