PRO BONO

Federacja Przedsiębiorców Polskich angażuje się w działalność PRO BONO i wspiera organizacje pożytku publicznego:

Zapraszamy do wspólnych działań PRO BONO!