RADA FPP

 
 PRZEWODNICZĄCA - BEATA DASZYŃSKA-MUZYCZKA
Rada FPP / Beata_Daszynska-Muzyczka.jpg

 

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

   

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie „Harvard Business Review”. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.

 

W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, między innymi wprowadzeniem nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych.

 

Od 2005 r. kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, a w 2008 r. objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości.

 

Od 2012 r. odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK

 

W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To państwowy bank rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce.

Beata Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski.

 

W ostatnim czasie jest zaangażowana w inicjatywę Trójmorza, głównie w proces tworzenia Funduszu Trójmorza. Ma on finansować infrastrukturę w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą UE.

 
 WICEPRZEWODNICZĄCY - WIKTOR JANICKI
   

Prezes AstraZeneca Pharma Poland


Wiktor Janicki ukończył Szkołę Główną Handlową. W branży farmaceutycznej pracuje od 2003 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów.

 

Do Roche Polska dołączył w 2010 roku jako dyrektor finansowy.

 
 KRZYSZTOF ADAMCEWICZ
 

 

Dyrektor działu ds. rozwiązań systemowych w Roche Polska nadzoruje projekty związane z realizacją polityki i strategii spółki dotyczące dostępności produktów firmy na polskim rynku. Kieruje zespołem specjalistów z obszaru public policy, z którym współtworzy rozwiązania niwelujące bariery systemowe. Jest również odpowiedzialny za działania wizerunkowe spółki – koordynuje prace zespołu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

 

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Z branżą farmaceutyczną związany jest od 1995 roku, w Roche Polska od 2012 roku. Od lat jest zaangażowany w działania i projekty realizowane przez stowarzyszenia branżowe.

 

Pełnił m.in. funkcję członka Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Interesuje się rozwiązaniami wpływającymi na usprawnienie działania opieki zdrowotnej. Jako doświadczony ekspert systemowy widzi ogromny potencjał w wykorzystaniu modelu Value Based Healthcare.


 
 DARIUSZ BLOCHER

 

Rada FPP / Dariusz_Blocher.jpg

 

 

Dyrektor Grupy Ferrovial na Europę
  

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. 

              
Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej "Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału.

 

Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce.

 

W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program).

                 
Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu SA i członka zarządu Budimeksu SA.

 

W latach 2009-2021 prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.


 
 ADAM BUGAJCZYK

 

Rada FPP / Adam_Bugajczyk.jpg

 

 

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM SA

  

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację  strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów. Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

 

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

 
 
 OLGIERD CIEŚLIK

 

Rada FPP / Olgierd_Cieślik.jpg

 

 
Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
      

Absolwent wydziału Zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

W roli Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bieżące zarządzanie finansami spółek i grup kapitałowych (Netizens Sp. z o.o., AT Group S.A., Cerg Sp. z o.o. – Grupa CRH Klinkier). Podejmował się licznych projektów mających na celu wzrost wartości spółek jak i projektów doradczych dla przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim.

 

Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Zdobył doświadczenie działania w organach spółek, w tym giełdowych poprzez uczestnictwo w Radach Nadzorczych m.in. CIECH S.A., Elektrownia Kozienice S.A., GAT S.A.

 
 
 GRZEGORZ DZIK

 

Rada FPP / Grzegorz_Dzik.jpg

 

 

Prezes Zarządu IMPEL SA

 

Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu.

 

Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Vantage Development S.A., TIM S.A. i Climbex S.A.

 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej.

 

 LESZEK GAWEŁ

 

Rada FPP / Leszek_Gawel.jpg

Dyrektor Sprzedaży CEDC


 Leszek Gaweł ma ponad 26 letnie doświadczenie z zakresu zarządzania i strategicznego rozwoju międzynarodowych firm w branży FMCG (Coca-Cola i CEDC).

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

    
 
 
 ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
 

 

.

Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland

  

Zbigniew Jagiełło (ur. 1964 r.) Czonek Rady Nadzorczej Asseco International, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009-2021. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA.

 

W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

 

W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA.

 

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

 

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

Był Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

 
 WOJCIECH NIEWIERKO
 

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polska i Kraje Bałtyckie, Członek Zarządu Philip Morris Polska 

          

Absolwent Nauk Międzynarodowych Uniwersytetu w Turynie. Studiował również na Universite Libre de Bruxelles.

 

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w administracji publicznej na poziomie europejskim (komisja przemysłu, energii i badań naukowych Parlamentu Europejskiego) oraz krajowym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Karierę w biznesie zaczynał od branży energetycznej, a od 2012 roku związany jest z Philip Morris Polska, gdzie realizował projekty dotyczące współpracy biznes-nauka, współpracy międzynarodowej oraz regulacji. Był odpowiedzialny także za komercjalizację w Polsce produktu IQOS od strony korporacyjnej. Obecnie, jako członek zarządu nadzoruje kwestie związane z relacjami zewnętrznymi oraz korporacyjnymi w Polsce i krajach bałtyckich.