Rada Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości stanowi forum współpracy 9 największych organizacji pracodawców w Polsce, współdziałających na rzecz wdrażania rozwiązań odpowiadających na największe wyzwania stojące przed polską gospodarką. Zajmuje ona stanowiska w sprawie najważniejszych zagadnień i projektów legislacyjnych, stanowiąc silny, wspólny głos środowiska polskich przedsiębiorców. Podejmuje również stały dialog z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, prezentując punkt widzenia polskich przedsiębiorców i podejmując współpracę na rzecz wypracowania dobrych rozwiązań prawnych. Rada pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 r., zaś jej działalność reaktywowano 24 marca 2020 r. w reakcji na konieczność ściślejszego współdziałania środowiska przedsiębiorców w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Poza Federacją Przedsiębiorców Polskich, w skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą również: Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich.