Stanowiska

 

2021-07 Apel w sprawie podjęcia działań w celu przyspieszenia realizacji Narodowego Programu Szczepień

2021-03 Rekomendacja w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0

2021-03 Stanowisko w sprawie obrony tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

2021-03 Stanowisko w sprawie gospodarowania odpadami

2021-02 Stanowisko w sprawie gospodarczych konsekwencji opóźnienia implementacji Europejskiej Dyrektywy Restrukturyzacyjnej

2021-02 Stanowisko w sprawie opodatkowania przychodów z reklam

2021-02 Stanowisko w sprawie gospodarczych konsekwencji opóźnienia implementacji Europejskiej Dyrektywy Restrukturyzacyjnej

2021-02 Stanowisko w sprawie projektu opodatkowania przychodów z reklam

2021-01 Stanowisko w sprawie ograniczania wykonywanie działalności gospodarczej w czasie pandemi COVID-19 

2021-01 Apel w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

 2020-12 Apel w sprawie zmian podatku od niektórych instytucji finansowych

 2020-11 Protest przeciwko blokowaniu przyjęcia budżetu UE

 2020-11 Stanowisko w sprawie konfiskaty prewencyjnej

 2020-11 Apel w sprawie blokowania przyjęcia nowego budżetu UE

 2020-11 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy Kodeks Cywilny

 2020-11 Stanowisko Ratujmy wspólnie miejsca pracy!

 2020-10 Protest przeciwko działaniom prokuratury i organów ścigania wobec przedsiębiorców

 2020-09 Apel w sprawie ingerencji w prawo własności prywatnej

 2020-08 Stanowisko w sprawie wsparcia obszaru budownictwa mieszkaniowego

 2020-07 Apel do kandydatów na stanowisko Prezydenta RP

 2020-06 Apel przeciwko projektowi przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

 2020-06 Apel o czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele

 2020-05 Stanowisko do rzadowego projektu ustawy Tarczy 4.0 w zakresie ograniczeń akwizycji spółek

 2020-05 Apel do Ursuli von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie akceptacji przez KE programu Tarczy Finansowej  

 2020-05 Apel do Premiera RP

 2020-05 Apel w sprawie prawa własności

 2020-04 Apel w sprawie Tarczy Antykryzysowej 2.0

 2020-03 Apel do Marszałka Sejmu RP, Pani Elżbiety Witek Marszałka Senatu RP, Pana Tomasza Grodzkiego Premiera RP, Pana Mateusza Morawieckiego

 2020-03 Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości