Stanowiska FPP

 

2021-08 Apel o wydłużenie czasu konsultacji publicznych ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2021-04 Opinia do projektu ustawyo zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarownia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do Prezesa EXPO-Łódź Sp. z o.o.

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do Prezydent Miasta Łodzi

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

2020-07 Żółta Kartka dla EXPO Łódź przesłana do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do dyrektora Łódzkiego Domu Kultury

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do Marszałka Województwa Łódzkiego

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

2020-07 Żółta Kartka dla Łódzkiego Domu Kultury przesłana do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu

2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Burmistrza Gminy i Mista Nowy Wiśnicz

2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie

2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

2020-07 Żółta Kartka dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Wiśniczu przesłana do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Ministra Sprawiedliwości

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

2020-07 Żółta Kartka dla Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przesłana do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do Prezydenta Miasta Kielce

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do Minister Rozwoju

2020-07 Żółta Kartka dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020-07 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Funduszu Medycznym

2020-06 Stanowisko w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych

2020-06 Rekomendacje do rozwiązań legislacyjnych wprowadzania  gospodarki "o obiegu zamkniętym". System kaucyjny

2020-05 Uwagi do projektu rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakiem akcyzy

2020-05 Uzupełnienie stanowiska w sprawie zwolnienia z VAT usług wykonywanych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej

2020-04 Pytania do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz w sprawie rozwiązań wprowadzanych przez ustawę z dnia 2 marca 2020 o zwalczaniu Covid-19

2020-04 Stanowisko w sprawie zmniejszenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach administracji publicznej

2020-04 Pytanie do Ministra Klimatu o zaawansowaniu prac nad wdrożeniem przepisów Dyrektyw tzw. Pakietu odpadowego

2020-04 Apel o przedłużenie zawieszenia publikacji nowej listy leków refundowanych w związku z zawieszeniem postępowań administracyjnych

2020-04 Stanowisko w sprawie stawek podaktu akcyzowego stosowanych do wyrobów tytoniowych

2020-04 Stanowisko w sprawie zapewnienia najlepszych warunków pracy personelu szpitalnego w czasie pandemii Covid-19

2020-04 Stanowisko w sprawie postępowania ze zwłokami w związku z pandemią Covid-19

2020-04 Stanowisko w sprawie zakazu transportu zwłok w związku z pandemią Covid-19

2020-03 Propozycja w sprawie ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z dyrektywami UE skierowana do Ministra Finansów

2020-03 Propozycja w sprawie ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z dyrektywami UE skierowana do MFiPR

2020-03 Propozycja w sprawie ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z dyrektywami UE skierowana do MF

2020-03 Propozycja w sprawie ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z dyrektywami UE skierowana do MR

2020-03 Pytanie o stanowisko w sprawie otwierania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówień publicznych w czasie epidemii Covid-19

2020-03 Stanowisko w sprawie nieuwzględnienia uwag FPP do propozycji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniam  i zwalczaniem Covid-19

2020-03 Uwagi FPP do propozycji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniam  i zwalczaniem Covid-19

2020-03 Propozycja w sprawie regulacji dotyczących nakładania znaków akcyzowych na płyny do papierosów elektronicznych

2020-03 Propozycja rozwiązań zabezpieczająca pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami związana z pandemią Covid-19

2020-03 Stanowisko w sprawie systemu rekompensat w ramach Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej w latach 2021-2030

2020-03 Wniosek do Ministra Zdrowia o zabezpieczenie personelu pracującego w szpitalach w związku z zagrożeniem wywołanym pandemią Covid-19

2020-03 Stanowisko w sprawie zmieny ustawy z dnia 3 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem Covid-19 przesłane do Senatu RP

2020-03 Stanowisko w sprawie zmieny ustawy z dnia 3 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem Covid-19 przesłane do Ministerstwa Rozwoju

2020-03 Stanowisko w sprawie projektu wytycznych dotyczących systemu rekompensat kosztów pośrednich w ramach Systemu Handlu Emisjami UE na lata 20212030  

2020-02 Stanowisko w sprawie zmiany projektu ustawy o ochronie osób i mienia

2020-02 Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązków informacyjnych płatników składek

2020-02 Stanowisko w sprawie nieprawidłowości na wykonywanie umowy o zamówienie publiczne na usługi ochrony osób i mienia

2020-02 Podziękowania dla Prezes BGK za sukces w pozyskiwaniu środków na gwarancje kredytowe dla polskich firm

2020-01 Stanowisko w sprawie ujednolicenia prawa w sprawach licencji na przewóz osób

2020-01 Stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Rozwoju o przekazywaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych

2019-12 Stanowisko w sprawie zmian do ustawy O ochronie osób i mienia

2019-12 Stanowisko  w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych u pracowników zagranicznych

2019-11 Stanowisko w sprawie uwag do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

2019-10 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

2019-10 Pytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

2019-08 Stanowisko w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji wynagrodzeń dla wykonawców

2019-08 Stanowisko w sprawie zaproszenia do udziału w Radzie Biznesu Społecznej Akademii Nauk

2019-08 Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie kampanii informacyjnej "Bezpieczna transakcja"

2019-08 Stanowisko w sprawie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych

2019-08 Wniosek o zmianę interpretacji przepisów dotyczących przedawnienia prawa dochodzenia zwrotu pomocy publicznej

2019-07 Stanowisko w sprawie zmian do ustawy o waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę

2019-07 Pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnienia z VAT usługodawców na rzecz Służby Zdrowia

2019-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE do IKE

2019-06 Stanowisko w sprawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

2019-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 14 maja 2019 o podatku od towarów i usług

2019-05 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu lichwie

2019-05 Pismo do Marszałka Sejmu w sprawie zmiany ustawy o PPK

2019-05 Pismo do Minister Przedsiębiorczości i Innowacji w sprawie zmiany ustawy o PPK

2019-04 Stanowisko w sprawie zwolnienia z VAT w sektorze usług medycznych (na podstawie Dyrektywy VAT oraz orzecznictwa TSUE)

2019-04 Stanowisko w sprawie ustawy o działalności leczniczej 

2019-04 Stanowisko w sprawie obniżania wpłat na PFRON

2019-04 Stanowisko w sprawie fiskalizacji sprzedaży biletów podróżnym

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line - domeny internetowe

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line - domeny internetowe

2019-03 Stanowisko w sprawie ograniczenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich i kasynach on-line

2019-03 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu lichwie

2019-03 Stanowisko w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2019-02 Stanowisko w sprawie rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących

2019-02 Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

2019-02 Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu ustawy o ochronie zdrowia

2019-02 Stanowisko w sprawie waloryzacji kontraktów budowlanych

2019-02 Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu ustawy o ochronie zdrowia

2019-02 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy Kodeks karny skarbowy

2019-01 Stanowisko w sprawie podatku akcyzowego

2019-01 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o KPC

2019-01 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia

2019-01 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-12 Stanowisko w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

2018-11 Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia

2018-11 Stanowisko w sprawie ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-11 Stanowisko w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

2018-11 Stanowisko w sprawie prac legislacyjnych na projektem ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-11 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku akcyzowym

2018-11 Stanowisko w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2018-10 Stanowisko w sprawie ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

2018-09 Stanowisko w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

2018-09 Stanowisko w sprawie powołania Rady Przedsiębiorców

2018-09 Stanowisko w sprawie dokumentu "Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga"

2018-07 Stanowisko w sprawie projektu ustawu o rynku pracy

2018-07 Stanowisko w sprawie koncepcji projektu ustawy nowe Prawo Zamówień Publicznych

2018-06 Stanowisko w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

2018-06 Stanowisko w sprawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - waloryzacja

2018-06 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 4a

2018-05 Stanowisko w sprawie nowego Prawa zamówień publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)

2018-05 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych w Polsce. Zielona Księga

2018-05 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

2018-05 Stanowisko w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

2018-01 Stanowisko w sprawie nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

2018-01 Stanowisko w sprawie nowych instrumentów UE

2017-12 Stanowisko w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych

2017-11 Stanowisko w sprawie Konsultacji Społecznych do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

2017-11 Stanowisko w sprawie zatorów płatniczych

2017-10 Stanowisko w sprawie zmiany ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

2017-10 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2017-08 Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

2017-08 Stanowsko w sprawie odwołania usług społecznych

2017-06 Stanowisko w sprawie wydłużonych terminów zapłaty