Zamówienia publiczne

Seminarium

"20 orzeczeń ważnych dla wykonawców

z najnowszego orzecznictwa z zamówień publicznych”


Zakres tematyczny:

1.  Wadium

2.  Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

3.  Wykluczenie

4.  Kryteria oceny ofert

5.  Zamówienia dodatkowe

6.  Umowa o zamówienie publiczne

7.  Postępowanie odwoławcze

 

Zorganizowane w dniu 24 października 2017