search
menu menu_open

dr Eliza Misiecka

Dyrektor Generalna FPP

Ma 30-letnie doświadczenie zawodowe, ekspertka w zakresie komunikacji i marketingu. Prowadzi kampanie edukacyjne, informacyjne, public affairs. Posiada także ogromne doświadczenie w obszarze relacji inwestorskich.

Od 2021 roku członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Realizowała ponad 700 kampanii informacyjnych na rzecz instytucji administracji państwowej, samorządowej, sektora prywatnego oraz NGO. Prowadzone przez nią kampanie otrzymały 17 nagród, w tym 11 międzynarodowych, m.in. w kategoriach zarządzanie kryzysowe, relacje inwestorskie, public affairs, issues management. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w dziedzinie public relations i marketingu.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego.